Karol Wasilewski

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

K.Wasilewski

Karol Wasilewski


Karol.Wasilewskicentruminicjatyw.org
tel. +48 733 598 342

O ekspercie

Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Stosunków Mi?dzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja dyplomacja wspó?czesna) oraz studiów I stopnia na Wydziale Orientalistycznym (kierunek turkologia). Uczestnik programu „Turkey-Poland Youth Bridge” organizowanego przez Biuro Dyplomacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Turcji (wrzesie? 2014 r.). Odbywa? praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP (2010) i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP (2009). Autor ksi??ki Turecki sen o Europie – to?samo?? zachodnia i jej wp?yw na polityk? zagraniczn? Republiki Turcji.

Zainteresowania badawcze

 • Stosunki mi?dzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu
 • Polityka zagraniczna i wewn?trzna Turcji
 • Historia Imperium Osma?skiego
 • Cyberbezpiecze?stwo

Analizy CIM

 • K. Wasilewski, Sekciarska polityka zagraniczna? Turcja wobec Pa?stwa Islamskiego, Biuletyn Analiz Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych Biuletn Analiz CIM nr 4/2014

Inne publikacje

 • K. Wasilewski, „Moralna polityka zagraniczna” Republiki Turcji pod rz?dami Partii Sprawiedliwo?ci i Rozwoju, [w:] A. Bryc, M. Dahl, M. Lewicka (red.), Bliski Wschód w procesie przemian, tom 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko?aja Kopernika, Toru? 2015, s. 115-143
 • K. Wasilewski, Turecki sen o Europie – to?samo?? zachodnia i jej wp?yw na polityk? zagraniczn? Republiki Turcji, Wydzia? Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015
 • K. Wasilewski, Realne zagro?enia wirtualnego ?wiata, [w:] Czy inwestowa? w umiej?tno?ci informatyczne pracowników, Fundacja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci Suwa?ki 2013, s. 94-130
 • K. Wasilewski, Stosunki niemiecko-tureckie – rozchwiane partnerstwo, Biuletyn Niemiecki, nr 47, Centrum Stosunków Mi?dzynarodowych, Fundacja Wspó?pracy Polsko-Niemieckiej, ISSN: 2081-5220
 • K. Wasilewski, Islamski aspekt to?samo?ci Turcji w polityce zagranicznej Partii Sprawiedliwo?ci i Rozwoju wobec kryzysu w Egipcie (publikacja zbiorowa pod redakcj? A. Solarz, w przygotowaniu)
 • K. Wasilewski, Turcja i Iran – drzwi do Nowego Jedwabnego Szlaku, [w:] Energetyczny Smok. Polityka bezpiecze?stwa energetycznego ChRL, Wydzia? Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 79-116
Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?