Grzegorz Gogowski

G.Gogowski

Grzegorz Gogowski
Ekspert CIM ds. bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego i Wielkiej Brytanii


Grzegorz.Gogowskicentruminicjatyw.org
tel.: +48 600 576 293


Podstawowe informacje

Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Absolwent kierunku europeistyka (2011) oraz Podyplomowych Studiów Bezpiecze?stwa Wewn?trznego (2012). Laureat wyró?nienia w Konkursie Collegium Civitas im. prof. Roberta Mroziewicza na najlepsz? prac? magistersk? i doktorsk? w zakresie stosunków mi?dzynarodowych i dyplomacji, za prac? pt. Polityka bezpiecze?stwa Wielkiej Brytanii po zimnej wojnie (2011).

Zainteresowania badawcze

  • Polityka zagraniczna i bezpiecze?stwa Wielkiej Brytanii
  • Relacje brytyjsko-ameryka?skie
  • Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe
  • Polityka j?drowa

Analizy CIM

  • Grzegorz Gogowski, Znaczenie niepodleg?o?ci Szkocji dla brytyjskiego odstraszania j?drowego, Biuletyn Analiz Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych (Nr 1/2013)

Inne publikacje

  • G. Gogowski, Polityka bezpiecze?stwa Wielkiej Brytanii po zimnej wojnie, Wydzia? Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, (Warszawa 2014)
  • G. Gogowski, Dylematy polityki obronnej Wielkiej Brytanii po wyborach parlamentarnych 2010, w: I. Penier (red.), Wielka Brytania i Wspólnota u progu XXI wieku. Przesz?o??, tera?niejszo??, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu ?ódzkiego, ?ód? 2014
  • G. Gogowski, Znaczenie specjalnych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi dla brytyjskiej polityki bezpiecze?stwa po zako?czeniu zimnej wojny, w: Nowe spojrzenia w naukach o polityce, t. 2, red. W. Jakubowski, A. Krawczyk, J. Szczepa?ski, Warszawa 2012.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?