Dominika Klimowicz

D.Klimowicz

Dominika Klimowicz
Ekspert CIM ds. Bliskiego Wschodu


Dominika.Klimowiczcentruminicjatyw.org

O ekspercie

Doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Absolwentka Instytutu Stosunków Mi?dzynarodowych (2013) oraz Centrum Europejskiego UW (2013), studiowa?a tak?e na Maastricht w Holandii (LLP Erasmus). Stypendystka programu Erasmus Mundus SALAM na Uniwersytecie Tehera?skim (8 miesi?cy). Odbywa?a sta?e m.in. w Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, a tak?e wolontariaty w Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Fundacji HumanDoc. Biegle pos?uguje si? j?zykiem perskim (farsi).

Zainteresowania badawcze

  • Stosunki mi?dzynarodowe na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzgl?dnieniem problematyki nieproliferacji broni j?drowej;
  • Islamska Republika Iranu – polityka zagraniczna, ustrój, rola retoryki postkolonialnej oraz anty-zachodniej w propagandzie ira?skiej;
  • Czynnik religijny oraz gospodarczy w polityce pa?stw regionu;
  • Ira?ska kultura alternatywna.

Analizy CIM

Inne publikacje

  • D. Klimowicz, Ira?ski kryzys nuklearny jako test dla unijnej polityki zagranicznej; w: „Studia Europejskie” nr 2/2014
  • D. Klimowicz, Rosja a ira?ski problem nuklearny – sojusz z konieczno?ci czy z wyboru?, w: Stabilizacja czy destabilizacja ? Spo?eczno?? mi?dzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu… (Warszawa 2014)
  • D. Klimowicz, Pekin – cichy arbiter? ChRL wobec ira?skiego programu nuklearnego, w: Spo?eczno?? mi?dzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu…(Warszawa 2014)

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?