Artur Malantowicz

A.Malantowicz

dr Artur Malantowicz
Ekspert CIM ds. Bliskiego Wschodu

Redaktor Bloga CIM
Cz?onek Redakcji Biuletynu Analiz CIM


Artur.Malantowiczcentruminicjatyw.org
tel. +32 472 08 78 39


O ekspercie

Dyrektor Operacyjny w Network on Humanitarian Action (Bruksela, Belgia). Doktor nauk spo?ecznych w zakresie nauk o polityce (2016). Absolwent Instytutu Stosunków Mi?dzynarodowych (2011) oraz Wydzia?u Geografii i Studiów Regionalnych UW (2011), studiowa? tak?e na University of Kent w Canterbury (Wielka Brytania, 2008-09) oraz na Uniwersytecie Jorda?skim (Jordania, 2012-13). Odbywa? sta?e m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP (2011), Delegacji UE w Ammanie (2013) oraz LSE IDEAS (2014). Kierownik i uczestnik wielu projektów naukowo-badawczych, m.in. „Polityka zagraniczna Pa?stw Bliskiego Wschodu i Afryki Pó?nocnej (MENA)”, „Rozwój lokalny na obszarach pustynnych – studium przypadku Oaz Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”, „Stabilizacja czy destabilizacja? Spo?eczno?? mi?dzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu”, „Uwarunkowania procesu demokratyzacji na Bliskim Wschodzie – przypadek Jordanii”. Cz?onek International Humanitarian Studies Association, European International Studies Association, British International Studies Association oraz British Society for Middle Eastern Studies.

Zainteresowania badawcze

  • Stosunki mi?dzynarodowe oraz wybrane zagadnienia bezpiecze?stwa regionalnego na Bliskim Wschodzie
    (konflikt izraelsko-arabski, proces pokojowy, problem uchod?ctwa palesty?skiego)
  • Polityka zagraniczna pa?stw arabskich
  • Jordania (historia, ustrój polityczny, polityka zagraniczna oraz proces demokratyzacji)
  • Polityka mocarstw wobec Bliskiego Wschodu

Analizy CIM

Inne publikacje

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?