10. numer Biuletynu Analiz CIM

1144

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w Wasze r?ce 10. numer kwartalnika Biuletyn Analiz Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych.

Numer otwieraj? dwa teksty po?wi?cone Bliskiemu Wschodowi: dr Artur Malantowicz przybli?a hybrydowo?? systemów politycznych regionu widzian? z perspektywy socjologii historycznej procesów pa?stwotwórczych, a Urszula Skwarek analizuje zwi?zek zmian klimatycznych z polityczn? sytuacj? w Syrii i Jemenie.

Tradycyjnie w numerze nie zabrak?o tematów europejskich: Marcin K?dzierski przygl?da si? polityce Niemiec wobec Stanów Zjednoczonych rz?dzonych przez Donalda Trumpa, a ?ukasz Robak analizuje gospodarcz? wspó?prac? UE z pa?stwami Afryki Po?udniowo-Wschodniej. Z kolei Anna Pochylska pisze o wyzwaniach stoj?cych przed NATO, a Karolina Olszewska przybli?a czytelnikom spory wokó? referendum konstytucyjnego w Turcji.

Jak zawsze, zach?cam do wnikliwej lektury Biuletynu Analiz. Wierz?, ?e ró?norodno?? podejmowanych tematów zyska zainteresowanie pasjonatów wspó?czesnych stosunków mi?dzynarodowych.

Marta Makowska
Redaktor Naczelna 
Biuletyn Analiz CIM 

Pobierz Biuletyn Analiz CIM nr 10 (pa?dziernik 2017)

 

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?