9 numer Biuletynu Analiz CIM

1274

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

biuletyn 9Oddajemy w Wasze r?ce 9. numer kwartalnika Biuletyn Analiz Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych. W najnowszym wydaniu Biuletynu tradycyjnie pojawia si? w?tek Rosji, i to a? w dwóch tekstach. Jeden dotyczy przegl?du 25-lecia stosunków rosyjsko-niemieckich, drugi za? wp?ywu rosyjskiej polityki zagranicznej na region Europy ?rodkowo-Wschodniej. Pozostaj?c w regionie, zach?camy do zapoznania si? krytyczn? analiz? roli Unii Europejskiej w rozwi?zywaniu „zamro?onego konfliktu” w Transnistrii.

W Biuletynie nie mog?o tym razem zabrakn?? tematów pozaeuropejskich: autorzy przeanalizowali aktualn? sytuacj? polityczn? w Wenezuelii, spór o Kaszmir pomi?dzy Pakistanem a Indiami, instytucje bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego w Afryce, a tak?e polityk? migracyjn? Australii.

Jak zawsze, zach?cam do wnikliwej lektury Biuletynu Analiz. Mam nadziej?, ?e dzi?ki zachowaniu ró?norodno?ci tematycznej i j?zykowej kwartalnika udaje nam si? do?o?y? „swoj? cegie?k?” do wyja?niania i interpretowania skomplikowanej rzeczywisto?ci mi?dzynarodowej, w której ?yjemy.

Marta Makowska
Redaktor Naczelna 
Biuletyn Analiz CIM 

Pobierz Biuletyn Analiz CIM nr 9 (luty 2017)

 

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?