Agora XXI wieku: Polska a strefa Euro – obowiązek czy szansa?

2612

Zach?camy do wzi?cia udzia?u w debacie „Polska a strefa Euro – obowi?zek czy szansa?” organizowanej przez KSSM UJ w ramach Agory XXI wieku. To ju? czwarta debata cyklu, któremu mamy zaszczyt patronowa?. Spotkanie odb?dzie si? 5 marca br. w Krakowie.

Prelegenci:

  • Szymon Chrupczalski -?? wspó?pracownik Fundacji Wolno?ci i Przedsi?biorczo?ci, by?y Cz?onek Zarz?du Instytutu Misesa. Zainteresowany rozwojem nowych technologii.
    Z wykszta?cenia ekonomista i prawnik, ekspert Instytutu Misesa ds. ekonomii.
  • Jan Ciaptacz – cz?onek stowarzyszenia „M?odzi Demokraci”. Zainteresowany prawem, histori? oraz politycznymi aspektami stosunków mi?dzynarodowych.
  • Jakub Janus -?? cz?onek Klubu Jagiello?skiego oraz pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe koncentruj? si? wokó? makroekonomii gospodarki otwartej, polityki gospodarczej oraz bankowo?ci centralnej.
  • Dariusz Szczotkowski -?? Wiceprzewodnicz?cy Ma?opolskiej Federacji M?odych Socjaldemokratów oraz Sekretarz Rady Polityczno – Programowej SLD w Ma?opolsce. Asystent europose? prof. Joanny Senyszyn. Jego zainteresowania koncentruj? si? wokó? ekonomii oraz historii.
  • Moderator: Rafa? Bill

Po szczegó?y zapraszamy na stron? wydarzenia.

Agora4

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?