Stabilizacja czy destabilizacja? Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu

2573

Zako?czyli?my nabór abstraktów do publikacji „Stabilizacja czy destabilizacja? Spo?eczno?? mi?dzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu”, której wydanie przewidujemy na prze?om 2013 i 2014 roku. Publikacja powstaje w ramach Programu Ameryka?skiego i Programu Azjatyckiego Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych.

Program nuklearny Iranu stanowi jeden z g?ównych problemów w debacie na temat stosunków mi?dzynarodowych po drugiej stronie Atlantyku. Obok g?osów pe?nych obaw i niepokoju, nie brak równie? opinii odmiennych. Zainspirowani ni? postanowili?my spojrze? na problem ambicji nuklearnych Iranu z szerszej perspektywy, poddaj?c analizie postaw? kluczowych aktorów na arenie mi?dzynarodowej. Przygotowane opracowania maj? u?atwi? odpowied? na pytanie czy zdobycie broni nuklearnej przez Iran ustabilizuje czy te? doprowadzi do destabilizacji systemu mi?dzynarodowego oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Proponowane tematy rozdzia?ów :

 1. Wst?p (dr hab. R. O?arowski)
 2. A. Wieliczko, „Polisa bezpiecze?stwa”? Bro? nuklearna we wspó?czesnych stosunkach mi?dzynarodowych. Problem proliferacji broni nuklearnej we wspó?czesnym ?wiecie.
 3. dr  P. Furgacz, Stabilizacja czy destabilizacja regionu? Program nuklearny Islamskiej Republiki Iranu. Geneza, rozwój, perspektywy.
 4. M. Kaniewska, ONZ wobec programu nuklearnego Iranu 
 5. ?. Smalec, Stany Zjednoczone wobec programu nuklearnego Iranu 
 6. dr A. Bryc, Rosja a ira?ski problem nuklearny. 
 7. B. Zgli?ski, ChRL wobec ira?skich ambicji nuklearnych.
 8. Q. Genard, B. Marcinkowska, Unia Europejska wobec ambicji nuklearnych Iranu. Wspólna strategia czy ró?norodno?? opinii? 
 9. J. Szczepanowski, Izrael a perspektywa prze?amania monopolu nuklearnego na Bliskim Wschodzie przez Iran 
 10. A. Malantowicz, Pa?stwa arabskie a perspektywa zdobycia broni nuklearnej przez Iran 
 11. dr hab. A. G?ogowski, Wspó?praca nuklearna Iranu z Pakistanem
 12. J. Latymowicz, Indie wobec nuklearnego programu Iranu 

Autorów wybranych przez nas abstraktów prosimy o nades?anie rozdzia?ów do 30 wrze?nia 2013 r.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret according of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?