Rusza Weimar Youth Forum 2012!

2896

W tym roku to Warszawa go?ci? b?dzie Weimar Youth Forum – spotkanie m?odych ekspertów z trzech pa?stw Trójk?ta Weimarskiego: Francji, Niemiec i Polski. Pocz?wszy od konferencji otwarcia w pi?tek 30 listopada – na któr? zapraszamy wszystkich ch?tnych! – przez intensywny dzie? wyk?adów i warsztatów w sobot?, a? po zamkni?cie Forum i zwiedzanie miasta w niedziel?.

Tematem Forum jest bezpiecze?stwo w Europie – bezpiecze?stwo szeroko poj?te, bo b?dziemy debatowa? nie tylko o zagro?eniach politycznych i ekonomicznych, ale te? spo?ecznych. Jakie jest realne zagro?enie terroryzmem w Europie? Czy strefa Schengen b?dzie si? rozwija?? Czy ?ywno?? modyfikowana genetycznie to dobry sposób na zapewnienie bezpiecze?stwa ?ywno?ciowego na kontynencie? – to tylko niektóre z pyta?, jakie padn? podczas dyskusji.

Planujemy tak?e wydanie pokonferencyjnej publikacji, w której nasi eksperci równie? spróbuj? (ju? w bardziej naukowej formie) da? odpowied? na niektóre z tych pyta?.

Wszystkich zainteresowanych tematem i mo?liwo?ci? dyskusji w bardziej mi?dzynarodowym gronie zapraszamy na konferencj? otwarcia Weimar Youth Forum, która odb?dzie si? 30 listopada (pi?tek) na Uniwersytecie Warszawskim – Kampus G?ówny, Budynek Samorz?du, sala 200 (wej?cie od Ma?ego Dziedzi?ca).

Wi?cej o Forum i naszych partnerach przeczytacie na oficjalnej stronie: wyf2012.centruminicjatyw.org

 

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?