Uwaga! Przedłużamy termin nadsyłania abstraktów do 7 lipca!

2194

Programu nuklearny Iranu stanowi jeden z głównych problemów w debacie na temat stosunków międzynarodowych po drugiej stronie Atlantyku. Obok głosów pełnych obaw i niepokoju, nie brak również opinii odmiennych. Zainspirowani nią postanowiliśmy spojrzeć na problem ambicji nuklearnych Iranu z szerszej perspektywy, poddając analizie postawę kluczowych aktorów na arenie międzynarodowej. Przygotowane opracowania mają ułatwić odpowiedź na pytanie czy zdobycie broni nuklearnej przez Iran ustabilizuje czy też doprowadzi do destabilizacji systemu międzynarodowego oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie.

W związku z powyższym mamy zaszczyt ogłosić możliwość publikacji artykułów naukowych w recenzowanej publikacji naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Serdecznie zapraszamy studentów studiów II stopnia, absolwentów oraz doktorantów do nadsyłania abstraktów artykułów dotyczących wskazanych poniżej zagadnień (objętość ok. 3 tys. znaków, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) w terminie do 7 lipca br. na adres: kontakt@centruminicjatyw.org. [osoba kontaktowa – Łukasz Smalec]

Proponowane tematy rozdziałów :

 1. „Polisa bezpieczeństwa”? Broń nuklearna we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Problem proliferacji broni nuklearnej we współczesnym świecie. (A. Wieliczko)
 2. Stabilizacja czy destabilizacja regionu? Program nuklearny Islamskiej Republiki Iranu. Geneza, rozwój, perspektywy.(Dr P. Furgacz)
 3. ONZ wobec programu nuklearnego Iranu (M. Kaniewska)
 4. Stany Zjednoczone wobec programu nuklearnego Iranu (Ł. Smalec)
 5. Rosja a irański problem nuklearny. (Dr Agnieszka Bryc)
 6. ChRL wobec irańskich ambicji nuklearnych.
 7. Unia Europejska wobec ambicji nuklearnych Iranu. Wspólna strategia czy różnorodność opinii? (B. Marcinkowska, Q. Genard)
 8. Izrael a perspektywa przełamania monopolu nuklearnego na Bliskim Wschodzie przez Iran (J. Szczepanowski)
 9. Państwa arabskie a perspektywa zdobycia broni nuklearnej przez Iran (A. Malantowicz)
 10. Współpraca nuklearna Iranu z Pakistanem
 11. Indie wobec nuklearnego programu Iranu (J. Latymowicz)

*Istnieje możliwość zaproponowania artykułu dotyczącego innego zagadnienia pod warunkiem, że będzie on spójny z pozostałą częścią pracy.

 


Autorzy, których abstrakty zostaną przyjęte do publikacji będą zobowiązani do przysłania artykułów do końca września br.

 Standardy redakcyjne

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.