Stabilizacja czy destabilizacja? Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu

2292

Zakończyliśmy nabór abstraktów do publikacji „Stabilizacja czy destabilizacja? Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu”, której wydanie przewidujemy na przełom 2013 i 2014 roku. Publikacja powstaje w ramach Programu Amerykańskiego i Programu Azjatyckiego Centrum Inicjatyw Międzynarodowych.

Program nuklearny Iranu stanowi jeden z głównych problemów w debacie na temat stosunków międzynarodowych po drugiej stronie Atlantyku. Obok głosów pełnych obaw i niepokoju, nie brak również opinii odmiennych. Zainspirowani nią postanowiliśmy spojrzeć na problem ambicji nuklearnych Iranu z szerszej perspektywy, poddając analizie postawę kluczowych aktorów na arenie międzynarodowej. Przygotowane opracowania mają ułatwić odpowiedź na pytanie czy zdobycie broni nuklearnej przez Iran ustabilizuje czy też doprowadzi do destabilizacji systemu międzynarodowego oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Proponowane tematy rozdziałów :

 1. Wstęp (dr hab. R. Ożarowski)
 2. A. Wieliczko, „Polisa bezpieczeństwa”? Broń nuklearna we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Problem proliferacji broni nuklearnej we współczesnym świecie.
 3. dr  P. Furgacz, Stabilizacja czy destabilizacja regionu? Program nuklearny Islamskiej Republiki Iranu. Geneza, rozwój, perspektywy.
 4. M. Kaniewska, ONZ wobec programu nuklearnego Iranu 
 5. Ł. Smalec, Stany Zjednoczone wobec programu nuklearnego Iranu 
 6. dr A. Bryc, Rosja a irański problem nuklearny. 
 7. B. Zgliński, ChRL wobec irańskich ambicji nuklearnych.
 8. Q. Genard, B. Marcinkowska, Unia Europejska wobec ambicji nuklearnych Iranu. Wspólna strategia czy różnorodność opinii? 
 9. J. Szczepanowski, Izrael a perspektywa przełamania monopolu nuklearnego na Bliskim Wschodzie przez Iran 
 10. A. Malantowicz, Państwa arabskie a perspektywa zdobycia broni nuklearnej przez Iran 
 11. dr hab. A. Głogowski, Współpraca nuklearna Iranu z Pakistanem
 12. J. Latymowicz, Indie wobec nuklearnego programu Iranu 

Autorów wybranych przez nas abstraktów prosimy o nadesłanie rozdziałów do 30 września 2013 r.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret according of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.