The Eastern Partnership: New Perspectives for a New Europe

przódPublikacja „The Eastern Partnership: New Perspectives for a New Europe” jest owocem ponad rocznej współpracy młodych specjalistów z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego w ramach niezależnego, pozarządowego, non-profit i non-formal międzynarodowego projektu badawczego „Partnerstwo Wschodnie Młodych” (YEaP). Projekt ten został zainicjowany przez członków Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ (KSSM UJ) w 2009 r. i jest obecnie prowadzony przez nowo powstałe stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzynarodowych.

Publikacja do pobrania w wersji PDF.

Spis treści:

  • The Evolution of the Eastern Neighbourhood Policy of the European Union. 15 /Zsuzsanna Végh
  • Eastern Policy of the European Union ‘in statu nascendi’? Positions of Germany and Poland towards the “Eastern Partnership” programme. 33 /Anita Sęk
  • The Eastern Partnership Towards Ukraine: Utopia or a Chance?. 49/Katarzyna Wróbel
  • Georgia and the Eastern Partnership: Perceptions and Viewpoint from Tbilisi 65 /David Rinnert
  • Is the Eastern Partnership a Step Forward in EU-Azerbaijan Relations?. 85 /Joan Manuel Lanfranco Pari
  • Gender Equality: Myth or Reality in the Post-Soviet Countries?. 105 /Lesia Parno
  • The Role of the Eastern Partnership in EU’s Energy Security Policy. 121 /Johannes Langer
  • Frozen Peace Talks in the South Caucasus and Integration into the EU Projects 137 /Orkhan Ali