Partnerstwo transatlantyckie w XXI wieku: stanowiska głównych aktorów

NATO_okladka_06 03 2016_przódMamy przyjemność zaprezentować najnowszą publikację ekspertów CIM Partnerstwo transatlantyckie w XXI wieku. Stanowiska głównych aktorów, wydaną nakładem Wydawnictwa WDiNP.

Monografia jest próbą dokonania przeglądu stanowisk głównych aktorów ze sfery bezpieczeństwa w obszarze transatlantyckim: Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonego Królestwa, Francji, Niemiec, Turcji, Polski, Rosji oraz Unii Europejskiej w odniesieniu do obecnej roli oraz przyszłego znaczenia koncepcji partnerstwa transatlantyckiego w ich polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Ważnym elementem opracowania są scenariusze możliwych działań głównych aktorów w odniesieniu do roli partnerstwa transatlantyckiego w przyszłości.

Ze wstępu:

(…) Obecnie jesteśmy świadkami „powrotu NATO do korzeni” tj. obrony kolektywnej, tym samym wydaje się, że problem odpowiedzi na pytanie o rolę Sojuszu w okresie „postafgańskim” został rozwiązany. Stanowi to konsekwencję niekorzystnego rozwoju sytuacji międzynarodowej w bezpośrednim sąsiedztwie NATO – agresji Rosji na Ukrainę. Obrany w Newport kierunek adaptacji Sojuszu do nowych wyzwań jest korzystny z punktu widzenia państw wschodniej flanki. Należy zadać pytanie: jak wobec zachodzących zmian i rezygnacji NATO z działań ekspedycyjnych będą zachowywać się pozostali członkowie, dla których zagrożenie ze strony Rosji nie wydaje się aż tak istotne, a wiara w gwarancje sojusznicze (czyt. pomoc ze strony USA) jest relatywnie większa niż wśród nowych członków (…) Najbliższy lipcowy szczyt NATO zostanie zorganizowany w Warszawie. Z punktu widzenia Polski ma to znaczenie symboliczne. Świadczy zarówno o szczególnej roli, jaką odgrywa ona w Sojuszu, jak i wskazuje na priorytetowe obecnie znaczenie wschodniej flanki NATO. Oczekiwania wobec zbliżającego się wydarzenia są ogromne. Warszawa ma być tym miejscem, w którym zostanie nakreślona wizja rozwoju NATO na kolejne lata. (…) Polska, jako państwo dysponujące największym potencjałem na wschodniej flance i gospodarz lipcowego Szczytu, powinna zabiegać o przyjęcie jak najbardziej ambitnej, a jednocześnie realnej strategii działania (…)


Spis treści:

Wstęp
dr Łukasz Smalec

1. NATO oraz partnerstwo transatlantyckie w polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych
dr Łukasz Smalec

2. Wielka Brytania: filar bezpieczeństwa Europy czy amerykańska „kotwica” na Starym Kontynencie?
Grzegorz Gogowski

3. Dylematy francuskiej polityki bezpieczeństwa: pełna suwerenność, zaangażowanie w NATO czy rozbudowa obronności europejskiej?
Barbara Marcinkowska

4. Niemcy w NATO – między atlantyzmem, europeizmem i pasywnością
Rafał Smentek

5. Turcja w NATO – pragmatyzm i rozsądek. Perspektywy dalszej działalności w ramach Sojuszu
Marta Makowska

6. Lider Europy Środkowej i Wschodniej? Polska i jej priorytety wobec zmiany struktury bezpieczeństwa na Starym Kontynencie
Marek Russjan

7. Rosja a nowa struktura bezpieczeństwa w Europie. Perspektywy współpracy z NATO w obliczu nowych wyzwań
Michał Szczygielski

8. Relacje transatlantyckie w sferze bezpieczeństwa w XXI wieku – perspektywa Unii Europejskiej
Kamil Łukasz Mazurek

Zakończenie
Tomasz Pasierbiak


Pobierz wersję PDF