Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych po zimnej wojnie

smalec_doktorat_okładka_na stronePod patronatem CIM ukazała się ostatnio publikacja Łukasza Smalca, zatytułowana „Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych po zimnej wojnie”. W swojej monografii Ekspert CIM ds. Bezpieczeństwa i Stanów Zjednoczonych analizuje koncepcję kultury strategicznej USA – stosunkowo słabo rozpoznaną na gruncie nauki europejskiej. Publikacja stanowi jedno z pierwszych opracowań tego zagadnienia na polskim rynku wydawniczym. Zachęcamy do lektury!

Ze wstępu:

Siła zbrojna w stosunkach międzynarodowych jest obecna od „zawsze”, a jej znaczenie – wbrew powszechnym opiniom – nie zmniejsza się, natomiast następuje rozszerzenie i zmiana jej funkcji. W ubiegłej dekadzie byliśmy nie tylko świadkami powrotu myślenia w kategoriach siły, postępującej modernizacji potencjałów militarnych i zwiększających się wydatków obronnych, ale również konfliktów zbrojnych z użyciem najnowocześniejszych technologii. Kluczową rolę odegrało w nich najpotężniejsze obecnie pod względem militarnym państwo świata – Stany Zjednoczone (USA). (…)

Wnikliwa analiza polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA unaoczniła autorowi, że zaszły w niej istotne zmiany. Impulsem, a raczej pretekstem dla dokonania tych przewartościowań był atak terrorystyczny na World Trade Center (WTC) i Pentagon z 11 września 2001 r., który dał sygnał do rozpoczęcia tzw. globalnej wojny z terrorem (ang. Global War on Terror – GWOT). W dłuższej perspektywie miał sankcjonować możliwość prowadzenia działań prewencyjnych, takich jak wojna z Irakiem (2003). O ile zmiana strategii Stanów Zjednoczonych była zauważalna, o tyle jej zakres był jednak znacząco mniejszy niż wskazywały dokonywane naprędce, pobieżne analizy. Mimo przesunięć akcentów „twarde jądro” ich strategii bezpieczeństwa pozostało bez zmian. (…)

Doceniając znaczenie paradygmatu neorealistycznego w teorii stosunków międzynarodowych, autor uznał zasadność kierowanej pod jego adresem krytyki. Niedostatki podejścia neorealistycznego były aż nazbyt widoczne w przypadku analizy niepowodzeń sił zbrojnych na frontach wojen w Afganistanie czy Iraku. Wydaje się, że ostatecznie przesądziło to o zwiększeniu roli podejścia kulturowego w analizie stosunków międzynarodowych, czego symbolem stał się tzw. „zwrot ku kulturze” w Stanach Zjednoczonych. (…) Przyjęcie takiego stanowiska implikowało konieczność zwrócenia uwagi na kulturę strategiczną USA.


Spis treści:

Wstęp

Rozdział I Kultura strategiczna

1.1. Definicje
1.2. Trzy „generacje” studiów nad kulturą strategiczną – spojrzenie krytyczne
1.3. Źródła kultury strategicznej
1.4. Funkcje kultury strategicznej
1.5. Ciągłość i zmiana kultury strategicznej
1.6. „Jedność w różnorodności”
1.7. Kultura strategiczna a paradygmat realistyczny

Rozdział II Źródła kultury strategicznej Stanów Zjednoczonych

2.1. Uwarunkowania geostrategiczne
2.2. Krótka droga do dominacji. Fundamenty historyczne kultury strategicznej Stanów Zjednoczonych
2.3. Fundamenty ideologiczne kultury strategicznejStanów Zjednoczonych
2.4. Społeczeństwo amerykańskie
2.5. System dwupartyjny a ciągłość i zmiana strategii bezpieczeństwa oraz kultury strategicznej po zakończeniu

Rozdział III Strategiczno-doktrynalny wymiar kultury strategicznej Stanów Zjednocznych po zimnej wojnie

3.1. Siła zbrojna jako instrument polityki zagranicznej w National Security Strategies oraz Quadrennial Defense Reviews
3.2. Doktrynalne fundamenty użycia sił zbrojnych po zimnej wojnie
3.3. Refleksja teoretyczna nad kształtem współczesnych konfliktów zbrojnych

Rozdział IV Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych po zimnej wojnie w praktyce

4.1. Siły zbrojne jako szczególny instrument polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Charakter, specyfika, struktura
4.2. Wojny w stylu amerykańskim. Specyfika
4.3. Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych w konfliktach zbrojnych po zimnej wojnie
4.4. Pośrednie użycie sił zbrojnych
4.5. Wydatki obronne Stanów Zjednoczonych

Zakończenie


Pobierz wersję PDF

 

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual upset. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?