CIM Advanced Studies

cim-AS

CIM Advanced Studies (CIM AS) to projekt Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, którego głównym celem jest przybliżenie naszym czytelnikom najnowszych artykułów naukowych publikowanych za granicą.

Teksty publikowane w ramach CIM AS w formie krótkich, kilkustronicowych „krytycznych recenzji”, mają na celu zapoznanie polskiego czytelnika z najnowszymi artykułami naukowymi oraz różnego rodzaju raportami publikowanymi za granicą. Uczestnicy projektu pragną wypełnić, przynajmniej częściowo, istniejącą od lat lukę w zakresie refleksji nad najnowszymi trendami i wynikami badań prowadzonymi poza granicami Polski.

Założeniem nowej inicjatywy nie jest wyłącznie recenzja tez czy danych zawartych w wybranych tekstach, lecz przede wszystkim krytyczne odniesienie się do nich w kontekście dotychczasowej wiedzy w danym obszarze.

Co wyróżnia CIM AS od pozostałych recenzji, na które można się natknąć w Internecie?

Przede wszystkim jest to zorientowanie na najnowsze badania w zakresie szeroko pojętych stosunków międzynarodowych, pogłębiona refleksja teoretyczna, a także interesujący styl naszych ekspertów, którzy w doskonały sposób poddadzą krytycznej ocenie to „o czym się mówi w świecie”.

Przez realizację tego zadania zespół CIM Advanced Studies wypełnia misję Stowarzyszenia, jaką jest popularyzacja problematyki stosunków międzynarodowych w Polsce. 

Koordynatorem projektu jest Kamil Mazurek (redaktor naczelny „Analiz CIM”)

Kontakt: kontakt@centruminicjatyw.org

Styczeń 2015: Anita Sęk, "Nie ma wiedzy i władzy bez networkingu - czyli rzecz o potędze kontaktów"

Analiza na podstawie:
Merje Kuus: Geopolitics and Expertise. Knowledge and Authority in European Diplomacy
Wiley Blackwell, 2014

Lipiec 2014: Marta Makowska, "Czy Parlament Europejski ma znaczenie?"

Analiza na podstawie:
Simon Hix: Why the 2014 European Elections Matter: Ten Key Votes in the 2009–2013 European Parliament
Swedish Institute for International Studies, European Policy Analysis, Issue 2013:15

Grudzień 2013: Anita Sęk, "Honor w stosunkach międzynarodowych: Rosja i Zachód"

Analiza na podstawie:
Andrei P. Tsygankov: Russia and the West from Alexander to Putin. Honor in International Relations
Cambridge University Press 2012

Listopad 2013: Tomasz Pawłuszko, "Biurokratyczna polityka zagraniczna?"

Analiza na podstawie:
JS. Lobell, N. Ripsman, J.Taliaferro: Neoclassical Realism, The State, and Foreign Policy
Cambridge University Press 2009

Wrzesień 2013: Anita Sęk, "Od teorii do post-lizbońskiej praktyki: analiza i doradztwo polityczne"

Analiza na podstawie:
J. A. Koops: From Theory to Post-Lisbon Practice: Policy Analysis and Policy Advice. Case study: The Arab Spring and the EU`s Approach to the Maghreb
Institute for European Studies, Vrije Universiteit Brussel 2012/2013

Sierpień 2013: Łukasz Smalec, "Koniec amerykańskiej dominacji?"

Analiza na podstawie:
R. Kagan: Not Fade Away: Against the Myth of American Decline, 17 January 2012

Lipiec 2013: Tomasz Pawłuszko, "Po co nam teoria stosunków międzynarodowych?"

Analiza na podstawie:
J. Mearsheimer, S. Walt: Leaving Theory Behind: Why Hypothesis Testing Has Become Bad for IR
Harvard Kennedy School, Faculty Research Working Paper Series, January 2013

Czerwiec 2013: Marta Makowska, "Unia na straży demokracji"

Analiza na podstawie:
Jan-Werner Müller: Selfguarding democracy inside the EU. Brussels and the future of Liberal Order
Transatlantic Academy Paper Series, February 2013, No 3

Kwiecień 2013: Tomasz Pawłuszko, "Zmiana Systemu Międzynarodowego"

Analiza na podstawie:
E. Ringmar: Performing International Systems: Two East-Asian Alternatives to the Westphalian Order
„International Organization”, Winter 2012, vol.66, no.1, p.1-16

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified ergo of it’s active element. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.