CIM Advanced Studies

cim-AS

CIM Advanced Studies (CIM AS) to projekt Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, którego głównym celem jest przybliżenie naszym czytelnikom najnowszych artykułów naukowych publikowanych za granicą.

Teksty publikowane w ramach CIM AS w formie krótkich, kilkustronicowych „krytycznych recenzji”, mają na celu zapoznanie polskiego czytelnika z najnowszymi artykułami naukowymi oraz różnego rodzaju raportami publikowanymi za granicą. Uczestnicy projektu pragną wypełnić, przynajmniej częściowo, istniejącą od lat lukę w zakresie refleksji nad najnowszymi trendami i wynikami badań prowadzonymi poza granicami Polski.

Założeniem nowej inicjatywy nie jest wyłącznie recenzja tez czy danych zawartych w wybranych tekstach, lecz przede wszystkim krytyczne odniesienie się do nich w kontekście dotychczasowej wiedzy w danym obszarze.

Co wyróżnia CIM AS od pozostałych recenzji, na które można się natknąć w Internecie?

Przede wszystkim jest to zorientowanie na najnowsze badania w zakresie szeroko pojętych stosunków międzynarodowych, pogłębiona refleksja teoretyczna, a także interesujący styl naszych ekspertów, którzy w doskonały sposób poddadzą krytycznej ocenie to „o czym się mówi w świecie”.

Przez realizację tego zadania zespół CIM Advanced Studies wypełnia misję Stowarzyszenia, jaką jest popularyzacja problematyki stosunków międzynarodowych w Polsce. 

Koordynatorem projektu jest Kamil Mazurek (redaktor naczelny „Analiz CIM”)

Kontakt: kontakt@centruminicjatyw.org

Styczeń 2015: Anita Sęk, "Nie ma wiedzy i władzy bez networkingu - czyli rzecz o potędze kontaktów"

Analiza na podstawie:
Merje Kuus: Geopolitics and Expertise. Knowledge and Authority in European Diplomacy
Wiley Blackwell, 2014

Lipiec 2014: Marta Makowska, "Czy Parlament Europejski ma znaczenie?"

Analiza na podstawie:
Simon Hix: Why the 2014 European Elections Matter: Ten Key Votes in the 2009–2013 European Parliament
Swedish Institute for International Studies, European Policy Analysis, Issue 2013:15

Grudzień 2013: Anita Sęk, "Honor w stosunkach międzynarodowych: Rosja i Zachód"

Analiza na podstawie:
Andrei P. Tsygankov: Russia and the West from Alexander to Putin. Honor in International Relations
Cambridge University Press 2012

Listopad 2013: Tomasz Pawłuszko, "Biurokratyczna polityka zagraniczna?"

Analiza na podstawie:
JS. Lobell, N. Ripsman, J.Taliaferro: Neoclassical Realism, The State, and Foreign Policy
Cambridge University Press 2009

Wrzesień 2013: Anita Sęk, "Od teorii do post-lizbońskiej praktyki: analiza i doradztwo polityczne"

Analiza na podstawie:
J. A. Koops: From Theory to Post-Lisbon Practice: Policy Analysis and Policy Advice. Case study: The Arab Spring and the EU`s Approach to the Maghreb
Institute for European Studies, Vrije Universiteit Brussel 2012/2013

Sierpień 2013: Łukasz Smalec, "Koniec amerykańskiej dominacji?"

Analiza na podstawie:
R. Kagan: Not Fade Away: Against the Myth of American Decline, 17 January 2012

Lipiec 2013: Tomasz Pawłuszko, "Po co nam teoria stosunków międzynarodowych?"

Analiza na podstawie:
J. Mearsheimer, S. Walt: Leaving Theory Behind: Why Hypothesis Testing Has Become Bad for IR
Harvard Kennedy School, Faculty Research Working Paper Series, January 2013

Czerwiec 2013: Marta Makowska, "Unia na straży demokracji"

Analiza na podstawie:
Jan-Werner Müller: Selfguarding democracy inside the EU. Brussels and the future of Liberal Order
Transatlantic Academy Paper Series, February 2013, No 3

Kwiecień 2013: Tomasz Pawłuszko, "Zmiana Systemu Międzynarodowego"

Analiza na podstawie:
E. Ringmar: Performing International Systems: Two East-Asian Alternatives to the Westphalian Order
„International Organization”, Winter 2012, vol.66, no.1, p.1-16