Publikacje

Chcąc aktywnie uczestniczyć w debacie publicznej nt. problematyki międzynarodowej, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych publikuje artykuły, analizy i raporty dotyczące bieżących wydarzeń na arenie światowej oraz polskiej polityki zagranicznej. Mają one format publikacji książkowych, kwartalnika Biuletynu Analiz CIM, serii krótkich tekstów analitycznych CIM Advanced Studies oraz komentarzy na Blogu CIM. Publikacje prezentują prace ekspertów think-tanku oraz zaproszonych autorów zewnętrznych.