Zakończone projekty

EGYPTIAN TESTIMONIES

EGYPTIAN TESTIMONIES

[PROJEKT ZAKOŃCZONY, VII 2013]

Koordynatorzy projektu: Artur Malantowicz, Barbara Marcinkowska


egypt-wikimedia-commons„Egyptian Testimonies” to pierwsza z mini-serii opublikowanych w ramach Bloga CIM. Dostrzegając konieczność dostarczenia bieżącego komentarza do wydarzeń w Egipcie z lipca 2013 roku, jak również potrzebę przedstawienia refleksji osób, których wydarzenia te bezpośrednio dotykały, zaprosiliśmy do współpracy młodych Egipcjan – publicystów, opozycjonistów, studentów – by przedstawili nam swój punkt widzenia.

Zobacz więcej.

EUROWYBORY 2014

EUROWYBORY 2014

[PROJEKT ZAKOŃCZONY, XI 2013 – VI 2014]

Koordynator projektu: Barbara Marcinkowska


eurowyboryWybory do Parlamentu Europejskiego planowane na maj 2014 roku były pierwszymi, które odbyły się po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego. W związku z pewnymi zmianami traktatowymi (np. większy wpływ Parlamentu Europejskiego na wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej, czy na proces decyzyjny), jak również ogólną kampanią UE odnośnie zwiększenia zainteresowania obywateli sprawami unijnymi, wybory i poprzedzająca je kampania budziły duże emocje.

Zobacz więcej.

PROGRAM AMERYKAŃSKI

PROGRAM AMERYKAŃSKI

[PROJEKT ZAKOŃCZONY, III 2012 – VII 2014]

Koordynator projektu: Łukasz Smalec


USProgram Amerykański stanowił forum współpracy i wymiany poglądów osób zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką amerykańską, ze szczególnym uwzględnieniem roli USA w systemie międzynarodowym. W centrum zainteresowania była amerykańska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa po zakończeniu zimnej wojny. Uczestnicy programu analizowali również problemy polityki wewnętrznej oraz kwestie ekonomiczne m.in. w kontekście zapowiedzi wyłonienia się „nowego rządu ekonomicznego”. Podstawowym celem programu było podjęcie debaty nad obecną rolą Stanów Zjednoczonych w systemie międzynarodowym.

Zobacz więcej.

PROGRAM AZJATYCKI

PROGRAM AZJATYCKI

[PROJEKT ZAKOŃCZONY, VI 2011 – VII 2014]

Koordynatorzy projektu: Artur Malantowicz (2012-2014), Paweł Bieńkowski (2011-2012)


PAProgram Azjatycki działał w latach 2011-2014 i stanowił platformę współpracy młodych naukowców pracujących nad współczesną dynamiką Azji – zdecydowanie najszybciej rozwijającego się obecnie kontynentu i współczesnego mocarstwa gospodarczego na skalę światową. Członkowie Programu Azjatyckiego prowadzili multidyscyplinarne badania obejmujące szerokie spektrum tematów, poczynając od polityki i studiów bezpieczeństwa, przez wymiar ekonomiczny i ludzki, do badań nad azjatycką kulturą. Celem Programu było rozniecenie debaty nad rolą Azji w globalnym układzie sił, jak również odkrycie jej słabych i silnych stron oraz dyskusja nad związkami między Zachodem a nowym centrum światowego porządku.

Zobacz więcej.

SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA WOBEC PROGRAMU NUKLEARNEGO IRANU

SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA WOBEC PROGRAMU NUKLEARNEGO IRANU

[PROJEKT ZAKOŃCZONY, IX 2013 – VI 2014]

Koordynatorzy projektu: Artur Malantowicz, Łukasz Smalec


Iran_PNGProgram nuklearny Iranu stanowi jeden z głównych problemów w debacie na temat stosunków międzynarodowych. Obok głosów pełnych obaw i niepokoju, nie brak również opinii odmiennych. Zainspirowani nią postanowiliśmy spojrzeć na problem ambicji nuklearnych Iranu z szerszej perspektywy, poddając analizie postawę kluczowych aktorów na arenie międzynarodowej.

Zobacz więcej.

ŚWIATOWE REAKCJE NA KONFLIKT NA UKRAINIE

ŚWIATOWE REAKCJE NA KONFLIKT NA UKRAINIE

[PROJEKT ZAKOŃCZONY, XI 2013 – III 2014]

Koordynator projektu: Barbara Marcinkowska


ukraina cimPodczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie (listopad 2013r.) państwa członkowskie ugrupowania miały podpisać umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską. Dla Ukrainy miał być to ostateczny dowód na obranie europejskiego kierunku polityki zagranicznej. Jednak już w trakcie szczytu prezydent Wiktor Janukowycz oznajmił, że umowy stowarzyszeniowej Ukraina nie podpisze. Decyzja rządu spowodowała masowe pro-europejskie protesty Ukraińców na kijowskim Majdanie, tłumione później brutalnie przez władze. Sytuacja na Ukrainie skomplikowała się jeszcze bardziej po aneksji półwyspu krymskiego przez Rosję i pojawieniu się rosyjskich i prorosyjskich bojowników we Wschodniej Ukrainie.

Zobacz więcej.

PARTNERSTWO WSCHODNIE MŁODYCH

PARTNERSTWO WSCHODNIE MŁODYCH

[PROJEKT ZAKOŃCZONY, VI 2009 – XII 2012]

Koordynator projektu: Anita Sęk


yeap_logo1Partnerstwo Wschodnie Młodych (PWM) to międzynarodowy projekt naukowo-badawczy, zainicjowany przez Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (KSSM UJ) w 2009 roku, następnie realizowany w ramach Centrum Inicjatyw Międzynarodowych.

Młodzi profesjonaliści z 10 krajów UE i państw Partnerstwa Wschodniego (PW), zainspirowani polsko-szwedzką propozycją wzmocnienia wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, przez kilka lat współpracowali na dwóch komplementarnych płaszczyznach. Pierwsza – naukowo-badawcza – miała na celu wspólne podejmowanie przedsięwzięć naukowych, w tym organizację spotkań i konferencji, wydawanie analiz i komentarzy w formie anglojęzycznych publikacji i newslettera. Druga płaszczyzna to sfera socjalizacyjno-kulturowa, zakładająca integrację młodzieży na międzynarodowych spotkaniach zespołu PWM i promocję inicjatywę PW w Europie.

Zobacz więcej.

To be happy it is significant to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.