Zakończone projekty

EGYPTIAN TESTIMONIES

EGYPTIAN TESTIMONIES

[PROJEKT ZAKOŃCZONY, VII 2013]

Koordynatorzy projektu: Artur Malantowicz, Barbara Marcinkowska


egypt-wikimedia-commons„Egyptian Testimonies” to pierwsza z mini-serii opublikowanych w ramach Bloga CIM. Dostrzegając konieczność dostarczenia bieżącego komentarza do wydarzeń w Egipcie z lipca 2013 roku, jak również potrzebę przedstawienia refleksji osób, których wydarzenia te bezpośrednio dotykały, zaprosiliśmy do współpracy młodych Egipcjan – publicystów, opozycjonistów, studentów – by przedstawili nam swój punkt widzenia.

Zobacz więcej.

EUROWYBORY 2014

EUROWYBORY 2014

[PROJEKT ZAKOŃCZONY, XI 2013 – VI 2014]

Koordynator projektu: Barbara Marcinkowska


eurowyboryWybory do Parlamentu Europejskiego planowane na maj 2014 roku były pierwszymi, które odbyły się po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego. W związku z pewnymi zmianami traktatowymi (np. większy wpływ Parlamentu Europejskiego na wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej, czy na proces decyzyjny), jak również ogólną kampanią UE odnośnie zwiększenia zainteresowania obywateli sprawami unijnymi, wybory i poprzedzająca je kampania budziły duże emocje.

Zobacz więcej.

PROGRAM AMERYKAŃSKI

PROGRAM AMERYKAŃSKI

[PROJEKT ZAKOŃCZONY, III 2012 – VII 2014]

Koordynator projektu: Łukasz Smalec


USProgram Amerykański stanowił forum współpracy i wymiany poglądów osób zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką amerykańską, ze szczególnym uwzględnieniem roli USA w systemie międzynarodowym. W centrum zainteresowania była amerykańska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa po zakończeniu zimnej wojny. Uczestnicy programu analizowali również problemy polityki wewnętrznej oraz kwestie ekonomiczne m.in. w kontekście zapowiedzi wyłonienia się „nowego rządu ekonomicznego”. Podstawowym celem programu było podjęcie debaty nad obecną rolą Stanów Zjednoczonych w systemie międzynarodowym.

Zobacz więcej.

PROGRAM AZJATYCKI

PROGRAM AZJATYCKI

[PROJEKT ZAKOŃCZONY, VI 2011 – VII 2014]

Koordynatorzy projektu: Artur Malantowicz (2012-2014), Paweł Bieńkowski (2011-2012)


PAProgram Azjatycki działał w latach 2011-2014 i stanowił platformę współpracy młodych naukowców pracujących nad współczesną dynamiką Azji – zdecydowanie najszybciej rozwijającego się obecnie kontynentu i współczesnego mocarstwa gospodarczego na skalę światową. Członkowie Programu Azjatyckiego prowadzili multidyscyplinarne badania obejmujące szerokie spektrum tematów, poczynając od polityki i studiów bezpieczeństwa, przez wymiar ekonomiczny i ludzki, do badań nad azjatycką kulturą. Celem Programu było rozniecenie debaty nad rolą Azji w globalnym układzie sił, jak również odkrycie jej słabych i silnych stron oraz dyskusja nad związkami między Zachodem a nowym centrum światowego porządku.

Zobacz więcej.

SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA WOBEC PROGRAMU NUKLEARNEGO IRANU

SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA WOBEC PROGRAMU NUKLEARNEGO IRANU

[PROJEKT ZAKOŃCZONY, IX 2013 – VI 2014]

Koordynatorzy projektu: Artur Malantowicz, Łukasz Smalec


Iran_PNGProgram nuklearny Iranu stanowi jeden z głównych problemów w debacie na temat stosunków międzynarodowych. Obok głosów pełnych obaw i niepokoju, nie brak również opinii odmiennych. Zainspirowani nią postanowiliśmy spojrzeć na problem ambicji nuklearnych Iranu z szerszej perspektywy, poddając analizie postawę kluczowych aktorów na arenie międzynarodowej.

Zobacz więcej.

ŚWIATOWE REAKCJE NA KONFLIKT NA UKRAINIE

ŚWIATOWE REAKCJE NA KONFLIKT NA UKRAINIE

[PROJEKT ZAKOŃCZONY, XI 2013 – III 2014]

Koordynator projektu: Barbara Marcinkowska


ukraina cimPodczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie (listopad 2013r.) państwa członkowskie ugrupowania miały podpisać umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską. Dla Ukrainy miał być to ostateczny dowód na obranie europejskiego kierunku polityki zagranicznej. Jednak już w trakcie szczytu prezydent Wiktor Janukowycz oznajmił, że umowy stowarzyszeniowej Ukraina nie podpisze. Decyzja rządu spowodowała masowe pro-europejskie protesty Ukraińców na kijowskim Majdanie, tłumione później brutalnie przez władze. Sytuacja na Ukrainie skomplikowała się jeszcze bardziej po aneksji półwyspu krymskiego przez Rosję i pojawieniu się rosyjskich i prorosyjskich bojowników we Wschodniej Ukrainie.

Zobacz więcej.

PARTNERSTWO WSCHODNIE MŁODYCH

PARTNERSTWO WSCHODNIE MŁODYCH

[PROJEKT ZAKOŃCZONY, VI 2009 – XII 2012]

Koordynator projektu: Anita Sęk


yeap_logo1Partnerstwo Wschodnie Młodych (PWM) to międzynarodowy projekt naukowo-badawczy, zainicjowany przez Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (KSSM UJ) w 2009 roku, następnie realizowany w ramach Centrum Inicjatyw Międzynarodowych.

Młodzi profesjonaliści z 10 krajów UE i państw Partnerstwa Wschodniego (PW), zainspirowani polsko-szwedzką propozycją wzmocnienia wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, przez kilka lat współpracowali na dwóch komplementarnych płaszczyznach. Pierwsza – naukowo-badawcza – miała na celu wspólne podejmowanie przedsięwzięć naukowych, w tym organizację spotkań i konferencji, wydawanie analiz i komentarzy w formie anglojęzycznych publikacji i newslettera. Druga płaszczyzna to sfera socjalizacyjno-kulturowa, zakładająca integrację młodzieży na międzynarodowych spotkaniach zespołu PWM i promocję inicjatywę PW w Europie.

Zobacz więcej.