Partnerstwo Wschodnie Młodych

[PROJEKT ZAKOŃCZONY, VI 2009 – XII 2012]

Koordynator projektu: Anita Sęk


yeap_logo1Partnerstwo Wschodnie Młodych (PWM) to międzynarodowy projekt naukowo-badawczy, zainicjowany przez Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (KSSM UJ) w 2009 roku, następnie realizowany w ramach Centrum Inicjatyw Międzynarodowych.

Młodzi profesjonaliści z 10 krajów UE i państw Partnerstwa Wschodniego (PW), zainspirowani polsko-szwedzką propozycją wzmocnienia wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, przez kilka lat współpracowali na dwóch komplementarnych płaszczyznach. Pierwsza – naukowo-badawcza – miała na celu wspólne podejmowanie przedsięwzięć naukowych, w tym organizację spotkań i konferencji, wydawanie analiz i komentarzy w formie anglojęzycznych publikacji i newslettera. Druga płaszczyzna to sfera socjalizacyjno-kulturowa, zakładająca integrację młodzieży na międzynarodowych spotkaniach zespołu PWM i promocję inicjatywę PW w Europie.

Pod koniec 2010 r. PWM opublikowało jedną z pierwszych dostępnych na rynku książek w całości traktującej o Partnerstwie Wschodnim, pt. “The Eastern Partnership: New Perspectives for a New Europe”.


Efekty projektu:

(1) Publikacja  The Eastern Partnership: New Perspectives for a New Europe”;

(2) Publikacja serii newsletterów zawierających informacje dotyczące Partnerstwa Wschodniego;

(3) Publikacja artykułów na stronie projektu;

(4) Konferencja „Partnerstwo Wschodnie. Mapa drogowa, czy droga donikąd?” zorganizowana w maju 2010 r. przez KSSM UJ, członków PWM i portal Eastbook.eu.