Weimar Youth Forum

Koordynatorzy projektu: Barbara Marcinkowska, Aleksandra Radziwoń


wyfForum Młodych Trójkąta Weimarskiego (Weimar Youth Forum) to cykl dorocznych konferencji nawiązujących do długiej i ciekawej tradycji spotkań państw Trójkąta Weimarskiego na szczeblu dyplomatycznym; spotkań, których zadaniem jest umacnianie trójstronnej współpracy między Niemcami, Polską i Francją. Idea zacieśniania więzów pomiędzy społecznościami tych trzech państw przyświeca również organizatorom Weimar Youth Forum, którzy spotykają się raz w roku by wspólnie dyskutować nad ważnymi dla Europy kwestiami.

Przedstawiciele organizacji młodzieżowych z trzech państw współpracują w duchu Weimaru od 2004 roku, kiedy to w Warszawie odbyło się pierwsze Weimar Youth Forum. Wszystkie uczestniczące organizacje łączy wspólny cel: rozwijać debatę publiczną i szerzyć wymianę poglądów na temat problemów politycznych, ekonomicznych i społecznych w Europie.

Francję reprezentuje Conférence Olivaint, Niemcy – Studentenforum im Tonissteiner Kreis, a Polskę (od 2011 roku) Centrum Inicjatyw Międzynarodowych (do 2011 Polskę w ramach WYF reprezentowało Centrum Młodych Dyplomatów).

Wśród zaproszonych gości często znajdują się profesorowie i doktorzy z najważniejszych uczelni z Francji, Niemiec i Polski, pracownicy Komisji Europejskiej, eurodeputowani, przedstawiciele administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych.


Uczestnicy:

Dodatkowo WYF wspierają:


Dotychczasowe edycje WYF:

  • 2014/2015 – Paryż – „Social Europe”
  • 2013 – Bonn – „ Europe’s Energy Future – Energy Efficiency and Sustainability in the 21st Century”
  • 2012 – Warszawa – „European Security”
  • 2011 – Paryż – „European Democracy – Citizens Involvement in Public Affairs”
  • 2010 – Weimar – “Lost in Demographics? A Young Perspective on the Challenges of Demographic Change”
  • 2005 – Weimar – „The EU Neighbourhood Policy – Fortress Europe’ or Lighthouse for Democracy and Human Rights?”
  • 2004 – Warszawa – Poland, Germany, France – New Perspectives, New Challenges

Publikacje:

1) Publikacje książkowe:

2) Artykuły na blogu: