Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu

[PROJEKT ZAKOŃCZONY, IX 2013 – VI 2014]

Koordynatorzy projektu: Artur Malantowicz, Łukasz Smalec


Iran_PNGProgram nuklearny Iranu stanowi jeden z głównych problemów w debacie na temat stosunków międzynarodowych. Obok głosów pełnych obaw i niepokoju, nie brak również opinii odmiennych. Zainspirowani nią postanowiliśmy spojrzeć na problem ambicji nuklearnych Iranu z szerszej perspektywy, poddając analizie postawę kluczowych aktorów na arenie międzynarodowej.

Celem projektu badawczego „Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu” było przeprowadzenie szczegółowej analizy stanowisk kluczowych aktorów na arenie międzynarodowej względem programu nuklearnego Iranu oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy zdobycie broni nuklearnej przez Iran ustabilizuje czy też doprowadzi do destabilizacji systemu międzynarodowego oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Analiza została uzupełniona o prezentację reżimu nieproliferacji broni atomowej oraz historię rozwoju irańskiego programu nuklearnego.


Zespół badawczy:

 • dr hab. Aleksander Głogowski (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Rafał Ożarowski (Uniwersytet Gdański)
 • dr Przemysław Furgacz (Uniwersytet Jagielloński)
 • Quentin Genard (Centrum Inicjatyw Międzynarodowych)
 • Monika Kaniewska (Centrum Inicjatyw Międzynarodowych)
 • Dominika Klimowicz (Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski)
 • Judyta Latymowicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Artur Malantowicz (Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski)
 • Barbara Marcinkowska (Centrum Inicjatyw Międzynarodowych)
 • Łukasz Smalec (Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski)
 • Jan Szczepanowski (Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski)
 • Aleksandra Wieliczko (Collegium Civitas)

Efekty projektu:

(1) Publikacja:

Stabilizacja czy destabilizacja? Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu” (red. Artur Malantowicz, Łukasz Smalec).

Książka składa się z jedenastu rozdziałów. Ich autorzy przedstawili stanowisko kluczowych aktorów na arenie międzynarodowej wobec programu nuklearnego Iranu. Przegląd ten poprzedza wnikliwa analiza roli broni nuklearnej we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz postępów związanych z realizacją programu nuklearnego przez Iran.

Plakat_Iran_22.05(2) Konferencja naukowa:

22 maja 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja naukowa połączona z debatą o programie nuklearnym Iranu oraz jego znaczeniu dla środowiska międzynarodowego. Wśród prelegentów byli zarówno członkowie zespołu badawczego, jak i zaproszeni goście zewnętrzni. Wydarzeniem towarzyszącym była promocja publikacji Centrum Inicjatyw Międzynarodowych.

Program konferencji.


Projekt został dofinansowany przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.