Program Azjatycki

[PROJEKT ZAKOŃCZONY, VI 2011 – VII 2014]

Koordynatorzy projektu: Artur Malantowicz (2012-2014), Paweł Bieńkowski (2011-2012)


PAProgram Azjatycki działał w latach 2011-2014 i stanowił platformę współpracy młodych naukowców pracujących nad współczesną dynamiką Azji – zdecydowanie najszybciej rozwijającego się obecnie kontynentu i współczesnego mocarstwa gospodarczego na skalę światową. Członkowie Programu Azjatyckiego prowadzili multidyscyplinarne badania obejmujące szerokie spektrum tematów, poczynając od polityki i studiów bezpieczeństwa, przez wymiar ekonomiczny i ludzki, do badań nad azjatycką kulturą. Celem Programu było rozniecenie debaty nad rolą Azji w globalnym układzie sił, jak również odkrycie jej słabych i silnych stron oraz dyskusja nad związkami między Zachodem a nowym centrum światowego porządku.


CZŁONKOWIE PROGRAMU:
  • Paweł Bieńkowski (2011-2012)
  • Karol Bronicki (2011-2014)
  • Artur Malantowicz (2011-2014)
  • Mateusz Małek (2011-2014)
  • Michał Teofilski (2011-2013)
  • Paulina Wojciechowska (2011-2014)
  • Maciej Maćkowiak (2012-2013)
  • Jakub Wołosowski (2012-2013)
  • Dominika Klimowicz (2014)

EFEKTY PROJEKTU:

(1) Analizy CIM:

(2) Komentarze na Blogu CIM

(3) EU-China Year of Youth

(4) Projekt „Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu”, realizowany we współpracy z Programem Amerykańskim