Program Amerykański

[PROJEKT ZAKOŃCZONY, III 2012 – VII 2014]

Koordynator projektu: Łukasz Smalec

USProgram Amerykański stanowił forum współpracy i wymiany poglądów osób zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką amerykańską, ze szczególnym uwzględnieniem roli USA w systemie międzynarodowym. W centrum zainteresowania była amerykańska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa po zakończeniu zimnej wojny. Uczestnicy programu analizowali również problemy polityki wewnętrznej oraz kwestie ekonomiczne m.in. w kontekście zapowiedzi wyłonienia się „nowego rządu ekonomicznego”. Podstawowym celem programu było podjęcie debaty nad obecną rolą Stanów Zjednoczonych w systemie międzynarodowym.


Zespół badawczy:

  • Tomasz Pawłuszko (2012-2013)
  • Łukasz Smalec (2012-2014)
  • Jan Szczepanowski (2012-2014)
  • Aleksandra Szumilas (2013-2014)
  • Michał Teofilski (2012-2013)

Efekty programu:

1) Projekty:

2) Komentarze na blogu m.in.: