Forum Gospodarcze Polska – UE – Rada Współpracy Zatoki

19 kwietnia 2016 r.

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania polskich przedsiębiorców regionem Zatoki Perskiej. Przejawia się on przede wszystkim w formie zwiększenia wolumenu i wartości wymiany handlowej między Polską a państwami Rady Współpracy Zatoki Perskiej (RWZP). Od 2011 r. polski eksport rośnie w średnim tempie 42 proc. rocznie, a w 2014 r. całkowita wartość towarów sprzedanych do krajów RWZP wyniosła 6,5 mld złotych. Ponadto, w związku z prowadzoną polityką dywersyfikacji gospodarczej oraz dużą siłą nabywczą państw regionu, polskie podmioty coraz częściej decydują się na rozpoczęcie działalności inwestycyjnej w Zatoce Perskiej. Choć działania te są podejmowane przez relatywnie małą liczbę podmiotów, trend ten staje się coraz bardziej wyraźny i należy go wspierać poprzez promowanie dobrych praktyk i dzielenie się doświadczeniami.

Celem organizatorów projektu jest wsparcie polskich firm w rozwijaniu działalności inwestycyjnej na rynkach państw RWZP oraz umacnianie współpracy gospodarczej między Polską, Unią Europejską a Zatoką Perską. Konferencja „Forum gospodarcze Polska – Unia Europejska ­– Zatoka Perska” adresowana jest do przedsiębiorców, którzy zamierzają podjąć działalność inwestycyjną za granicą oraz do przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych zajmujących się promocją polskiej gospodarki i organizacji zrzeszających polskich przedsiębiorców. Planowany termin konferencji: 19 kwietnia 2016 r.

Wydarzenie organizowane jest przez CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Konfederację Lewiatan oraz Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Inicjatywa jest objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Abu Dhabi.

Forum gospodarczeCele szczegółowe:

  • promowanie praktycznych informacji na temat specyfiki rynków państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej, w szczególności na temat uwarunkowań prawnych i kulturowych prowadzenia działalności gospodarczej w Zatoce Perskiej oraz instrumentów wsparcia dla polskich inwestorów,
  • rozpoznanie możliwości biznesowych poprzez wskazanie sektorów o wysokim potencjale wzrostu
    oraz określenie potrzeb inwestycyjnych poszczególnych rynków,
  • zapewnienie platformy współpracy między przedsiębiorcami z Polski i RWZP, przedstawicielami polskich placówek handlowych oraz ambasad państw regionu, a także decydentami z Polski, UE
    i państw RWZP.
Pobierz szczegółową AGENDĘ w wersji PDF.

 


 

Koordynator projektu: Katarzyna Czupa

Kontakt: katarzyna.czupa@case-research.eu lub katarzyna.czuba@centruminicjatyw.org