Forum Gospodarcze Polska – UE – Rada Współpracy Zatoki

19 kwietnia 2016 r.

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania polskich przedsiębiorców regionem Zatoki Perskiej. Przejawia się on przede wszystkim w formie zwiększenia wolumenu i wartości wymiany handlowej między Polską a państwami Rady Współpracy Zatoki Perskiej (RWZP). Od 2011 r. polski eksport rośnie w średnim tempie 42 proc. rocznie, a w 2014 r. całkowita wartość towarów sprzedanych do krajów RWZP wyniosła 6,5 mld złotych. Ponadto, w związku z prowadzoną polityką dywersyfikacji gospodarczej oraz dużą siłą nabywczą państw regionu, polskie podmioty coraz częściej decydują się na rozpoczęcie działalności inwestycyjnej w Zatoce Perskiej. Choć działania te są podejmowane przez relatywnie małą liczbę podmiotów, trend ten staje się coraz bardziej wyraźny i należy go wspierać poprzez promowanie dobrych praktyk i dzielenie się doświadczeniami.

Celem organizatorów projektu jest wsparcie polskich firm w rozwijaniu działalności inwestycyjnej na rynkach państw RWZP oraz umacnianie współpracy gospodarczej między Polską, Unią Europejską a Zatoką Perską. Konferencja „Forum gospodarcze Polska – Unia Europejska ­– Zatoka Perska” adresowana jest do przedsiębiorców, którzy zamierzają podjąć działalność inwestycyjną za granicą oraz do przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych zajmujących się promocją polskiej gospodarki i organizacji zrzeszających polskich przedsiębiorców. Planowany termin konferencji: 19 kwietnia 2016 r.

Wydarzenie organizowane jest przez CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Konfederację Lewiatan oraz Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Inicjatywa jest objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Abu Dhabi.

Forum gospodarczeCele szczegółowe:

  • promowanie praktycznych informacji na temat specyfiki rynków państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej, w szczególności na temat uwarunkowań prawnych i kulturowych prowadzenia działalności gospodarczej w Zatoce Perskiej oraz instrumentów wsparcia dla polskich inwestorów,
  • rozpoznanie możliwości biznesowych poprzez wskazanie sektorów o wysokim potencjale wzrostu
    oraz określenie potrzeb inwestycyjnych poszczególnych rynków,
  • zapewnienie platformy współpracy między przedsiębiorcami z Polski i RWZP, przedstawicielami polskich placówek handlowych oraz ambasad państw regionu, a także decydentami z Polski, UE
    i państw RWZP.
Pobierz szczegółową AGENDĘ w wersji PDF.

 


 

Koordynator projektu: Katarzyna Czupa

Kontakt: katarzyna.czupa@case-research.eu lub katarzyna.czuba@centruminicjatyw.org

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active component. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?