EUROWYBORY 2014

[PROJEKT ZAKOŃCZONY, XI 2013 – VI 2014]

Koordynator projektu: Barbara Marcinkowska


eurowyboryWybory do Parlamentu Europejskiego planowane na maj 2014 roku były pierwszymi, które odbyły się po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego. W związku z pewnymi zmianami traktatowymi (np. większy wpływ Parlamentu Europejskiego na wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej, czy na proces decyzyjny), jak również ogólną kampanią UE odnośnie zwiększenia zainteresowania obywateli sprawami unijnymi, wybory i poprzedzająca je kampania budziły duże emocje.

W ramach projektu „Eurowybory 2014” postanowiliśmy przeanalizować i skomentować wyniki wyborów w wybranych krajach członkowskich UE. Komentarze pojawiały się na bieżąco w ciągu dwóch dni – poczynając od dnia opublikowania wyników.

Seria artykułów „Eurowybory 2014” poprzedzona była kilkoma artykułami wstępnymi, w których autorzy omawiali znaczenie zmian wprowadzonych przez Traktat Lizboński lub starali się przewidzieć wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego bazując na wynikach wyborów krajowych i lokalnych. Seria doczekała się też dalszego ciągu w formie artykułu podsumowującego efekty „Super Sunday” w Belgii.


Zespół badawczy:

  • Anna Biernacka-Rygiel (Grecja)
  • Quentin Genard (Belgia, UE)
  • Marta Makowska (Polska, UE)
  • Barbara Marcinkowska (Francja)
  • Aleksandra Radziwoń (Niemcy)
  • Przemysław Sopoćko (Wielka Brytania)

Efekty projektu:

(1) Artykuły analizujące wyniki Eurowyborów:

(2) Artykuły wprowadzające i podsumowujące:


 Strona projektu na blogu CIM