CII Petersberg Series

Koordynator projektu: Kamil Mazurek
kamil.mazurek@centruminicjatyw.org


cII_petersberg 31 03_blue-01CII Petersberg Series (PS) jest jednym z projektów Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat poszczególnych cywilnych i wojskowych operacji przeprowadzanych przez Unię Europejską, tzw. misji petersberskich. Są to krótkie, krytyczne artykuły służące zarówno do przedstawienia profilu danej operacji, jak i spodziewanych (trwające misje) oraz dokonanych efektów (zakończone misje). Powodem wyjścia CIM z inicjatywą stworzenia projektu CII PS jest zauważenie i próba zamknięcia istotnej luki w Internecie odnośnie tematu operacji peresberskich w przystępnej, publicystycznej formie. Artykuły są przeznaczone dla anglojęzycznych czytelników, nie będących ekspertami w obszarze działań zewnętrznych Unii Europejskiej.

Autorami artykułów do CII Petersberg Series są zarówno polscy jak i zagraniczni specjaliści zajmujący się tematyką europejską, ale także absolwenci kierunków związanych ze stosunkami międzynarodowymi i naukami politycznymi. Do udziału w projekcie zachęcamy również studentów II i III stopnia oraz osoby, które posiadają wiedzę z zakresu  przynajmniej jednej misji petersberskiej.


Efekty projektu:

Do tej pory udało nam się przygotować 10 artykułów opisujących następujące operacje petersberskie: EUBAM Moldova/Ukraine; EUNAVFOR Somalia; EUMM Georgia; EUSEC DRC; EUCAP Nestor; EUTM Somalia; EUPM; EUPOL Afghanistan; EUTM Mali; Operation Artemis; EULEX Kosovo. Tym samym projekt trwa i czekamy na wasze zgłoszenia do pozostałych misji.

Strona projektu na blogu CIM