Światowe reakcje na konflikt na Ukrainie

[PROJEKT ZAKOŃCZONY, XI 2013 – III 2014]

Koordynator projektu: Barbara Marcinkowska


ukraina-flaga_cc (Kopiowanie)Podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie (listopad 2013r.) państwa członkowskie ugrupowania miały podpisać umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską. Dla Ukrainy miał być to ostateczny dowód na obranie europejskiego kierunku polityki zagranicznej. Jednak już w trakcie szczytu prezydent Wiktor Janukowycz oznajmił, że umowy stowarzyszeniowej Ukraina nie podpisze. Decyzja rządu spowodowała masowe pro-europejskie protesty Ukraińców na kijowskim Majdanie, tłumione później brutalnie przez władze. Sytuacja na Ukrainie skomplikowała się jeszcze bardziej po aneksji półwyspu krymskiego przez Rosję i pojawieniu się rosyjskich i prorosyjskich bojowników we Wschodniej Ukrainie.
Uwzględniając wagę wydarzeń na Ukrainie, zespół badawczy złożony z ekspertów i współpracowników CIM przeanalizował stanowiska najważniejszych graczy europejskich ( tj. państw bezpośrednio zaangażowanych w próby rozwiązania konfliktu: Francja, Niemcy, Polska), Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, państw Bliskiego Wschodu i Rosji wobec sytuacji na Ukrainie. Celem projektu, który został zrealizowany jako seria artykułów na blogu, było nie tylko zidentyfikowanie podstawowych priorytetów polityki zagranicznej poszczególnych państw względem konfliktu na Ukrainie, ale również analiza roli Unii Europejskiej jako regionalnego gracza i jej możliwości skutecznego i szybkiego (?) reagowania na kryzys zaistniały w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Projekt realizowany był od listopada 2013 r. do marca 2014 roku.


Zespół badawczy

  • Quentin Genard (UE)
  • Dominika Klimowicz (Iran, Bliski Wschód)
  • Karolina Libront (Niemcy)
  • Marta Makowska (Polska)
  • Barbara Marcinkowska (Francja)
  • Anita Sęk (Rosja, Ukraina)
  • Aleksander Siemaszko (USA)

Efekty projektu:

Artykuły analizujące stanowisko państw i UE wobec kryzysu na Ukrainie:


Zakończenie projektu nie oznaczało końca zainteresowania naszych autorów problemami Ukrainy. Artykuły poruszające różne aspekty konfliktu na Ukrainie (polityczne, bezpieczeństwa, gospodarcze, społeczne) pojawiały się i będą się wciąż pojawiać na blogu Centrum Inicjatyw Międzynarodowych.