Projekty

AGORA XXI WIEKU

agora_21_1 (Kopiowanie)Agora XXI wieku to długofalowy projekt zainicjowany wspólnie przez Centrum Inicjatyw Międzynarodowych i Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Polega na cyklicznym organizowaniu debat, w których prelegentami są przedstawiciele zróżnicowanych krakowskich środowisk politycznych i ekonomicznych.

Zobacz więcej.

CII PETERSBERG SERIES

cII_petersberg 31 03_blue-01CII Petersberg Series (PS) jest jednym z projektów Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat tzw. misji petersberskich. Są to krótkie, krytyczne artykuły służące zarówno do przedstawienia profilu danej operacji, jak i spodziewanych czy dokonanych efektów. Powodem wyjścia CIM z inicjatywą stworzenia projektu CII PS jest zauważenie i próba zamknięcia istotnej luki w Internecie odnośnie tematu operacji peresberskich w przystępnej, publicystycznej formie. Artykuły są przeznaczone dla anglojęzycznych czytelników, nie będących ekspertami w obszarze działań zewnętrznych Unii Europejskiej.

Zobacz więcej.

LET'S TALK ABOUT ISLAMIC FINANCE

logo_islamicCelem projektu „Let’s talk about Islamic finance” jest promowanie wiedzy na temat finansów muzułmańskich w środowisku akademickim oraz biznesowym, a także wśród decydentów. Niekwestionowany sukces tzw. niekonwencjonalnych finansów zyskał uwagę świata biznesu, przedstawicieli środowiska naukowego oraz polityków. Zainteresowaniu temu towarzyszy debata na temat przyszłości finansów muzułmańskich oraz ich wpływu na tradycyjny rynek finansowy i rozwój gospodarczy. Uważamy, że Polska również powinna zabrać udział w tej dyskusji, w związku z tym projekt odbywać będzie się w corocznych edycjach (pierwsza edycja miała miejsce w okresie październik-listopad 2014).

Zobacz więcej.

WEIMAR YOUTH FORUM

wyfForum Młodych Trójkąta Weimarskiego (Weimar Youth Forum) to cykl dorocznych konferencji nawiązujących do długiej i ciekawej tradycji spotkań państw Trójkąta Weimarskiego na szczeblu dyplomatycznym; spotkań, których zadaniem jest umacnianie trójstronnej współpracy między Niemcami, Polską i Francją. Idea zacieśniania więzów pomiędzy społecznościami tych trzech państw przyświeca również organizatorom Weimar Youth Forum, którzy spotykają się raz w roku by wspólnie dyskutować nad ważnymi dla Europy kwestiami.

Zobacz więcej.