Po co nam teoria stosunków międzynarodowych? – kolejny numer CIM Advanced Studies

1779

W lipcowym numerze CIM Advanced Studies Tomasz Pawłuszko zastanawia się czy teorie stosunków międzynarodowych są nam potrzebne i jeśli tak, to czy są właściwie wykorzystywane. Analiza została przeprowadzona na podstawie artykułu J. Mearsheimera i S. Walta, ” Leaving Theory Behind: Why Hypothesis Testing Has Become Bad for IR”, który ukazał się w styczniowym Working Paper Series Harvard Kennedy School (Faculty Research).

CIM Advanced Studies nr 3

„(…) ze wszystkich przedmiotów akademickich wykładanych w polskich naukach politycznych studenci najmniej cenią właśnie teorię i metodologię. W nauce funkcjonuje potoczne (!) rozumienie teorii, jako czegoś niepraktycznego, nudnego, abstrakcyjnego. Teorię przeciwstawia się dziś spontanicznej kreatywności. Niedawno tłumaczone z zapałem prace zagraniczne dziś zalegają na półkach wyprzedaży (…) Współczesna akademia amerykańska ma problem odwrotny. W świeżo opublikowanym artykule z serii Harvard Kennedy School – pod znamiennym tytułem „Leaving Theory Behind”- znani profesorowie John Mearsheimer (University of Chicago) i Stephen Walt (Harvard University) stawiają tezę, że w badaniach stosunków międzynarodowych mamy wręcz za mało teorii!

(fragment wstępu)

CIM Advanced Studies (CIM AS) to program Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, którego głównym celem jest przybliżenie naszym czytelnikom najnowszych artykułów naukowych ukazujących się za granicą.

Teksty publikowane w ramach CIM AS w formie krótkich, kilkustronicowych „krytycznych recenzji”, mają na celu zapoznanie polskiego czytelnika z najnowszymi artykułami naukowymi oraz różnego rodzaju raportami publikowanymi za granicą. Uczestnicy projektu pragną wypełnić, przynajmniej częściowo, istniejącą od lat lukę w zakresie refleksji nad najnowszymi trendami i wynikami badań prowadzonymi poza granicami Polski.