Piotr Ziemiński

P.Zieminski_2

Piotr Ziemiński
Radca prawny


Piotr.Ziemińskicentruminicjatyw.org

Podstawowe informacje

Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (2010) oraz kierunku Filologia angielska na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2012), radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie pod numerem LB – 2064. Od 2015 r. prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Lublinie. Świadczy pomoc prawną pro bono w Fundacji Instytut na rzecz Państwa i Prawa.

Z Centrum Inicjatyw Międzynarodowych współpracuje od grudnia 2012 r. Od czerwca 2014 r. pełni funkcję członka Zarządu (sekretarz stowarzyszenia). Zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem stowarzyszenia, w szczególności: sporządzaniem wniosków, pism do sądów i organów administracji publicznej, przygotowaniem i opiniowaniem umów oraz stałą pomocą w rozwiązywaniu powstałych problemów prawnych.