Piotr Ziemiński

P.Zieminski_2

Piotr Ziemiński
Radca prawny


Piotr.Ziemińskicentruminicjatyw.org

Podstawowe informacje

Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (2010) oraz kierunku Filologia angielska na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2012), radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie pod numerem LB – 2064. Od 2015 r. prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Lublinie. Świadczy pomoc prawną pro bono w Fundacji Instytut na rzecz Państwa i Prawa.

Z Centrum Inicjatyw Międzynarodowych współpracuje od grudnia 2012 r. Od czerwca 2014 r. pełni funkcję członka Zarządu (sekretarz stowarzyszenia). Zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem stowarzyszenia, w szczególności: sporządzaniem wniosków, pism do sądów i organów administracji publicznej, przygotowaniem i opiniowaniem umów oraz stałą pomocą w rozwiązywaniu powstałych problemów prawnych.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active component. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.