Piąty numer Biuletynu Analiz CIM

3576
biuletyn 5CIM powraca z kolejnym, piątym już numerem swojego sztandarowego projektu – Biuletynu Analiz CIM. Zachęcamy do zapoznania się z artykułami zarówno naszych ekspertów, jak i poza CIMowych specjalistów zajmujących się stosunkami międzynarodowymi. Do niniejszego numeru udało nam się zebrać 5 artykułów poruszających zarówno aktualne jak i dobrze znane problemy i kwestie międzynarodowe. Wierzymy, że ich lektura spełni oczekiwania naszych czytelników.
Pobierz Biuletyn w wersji PDF

W tym numerze:

Patryk Berus, What Makes UN Security Council’s Sanctions on Nuclear Program of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) Ineffective?

AbstraktCelem poniższej analizy jest wyjaśnienie jak Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna unika sankcji nakładanych na swój program nuklearny przez Radę Bezpieczeństwa ONZ oraz wskazanie przyczyn ich nieskuteczności. Od czerwca 2006 r. Rada uchwaliła pięć rezolucji, które zawierały sankcje wymierzone w północnokoreański program rozwoju broni nuklearnej. Uwarunkowania wewnętrzne, zewnętrzne oraz częściowo natura prawna sankcji sprawiają, że te ostatnie nie sprawiły reżimowi większych kłopotów. Na podstawie tych czynników autor podejmuje próbę określenia możliwych działań RB ONZ, które mogłyby wywrzeć realną presję na Pjongjang.

Łukasz Kaliciak, Indie w czasach rządów Narendry Modiego – droga ku azjatyckiej mocarstwowości

AbstraktMocarstwowe ambicje Indii stają się coraz bardziej widoczne, zwłaszcza kiedy podda się analizie kierunki i sposób prowadzenia polityki zagranicznej przez rząd Narendry Modiego, funkcjonujący od zaledwie kilkunastu miesięcy. Indie skupiają się obecnie na zdobyciu korzystnej dla siebie pozycji na kontynencie azjatyckim. Asertywna polityka prowadzona przez Chiny, brak przewidywalności i stałości w działaniach mniejszych państw azjatyckich, a także kilka trudnych do rozwiązania sporów sprawia, że dynamika wielostronnych relacji najbliższym otoczeniu Indii jest bardzo duża, a wypracowanie pozycji mocarstwa wymaga efektywnego działania na wielu płaszczyznach i w wielu kierunkach. Chiny są postrzegane w Indiach jako mocarstwo konkurencyjne i zdecydowanie silniejsze, z drugiej jednak strony, obecne władze starają się polepszyć relacje z chińskimi władzami, akcentując korzyści płynące ze współpracy gospodarczej i politycznej.

Wojciech Lieder, Szwecja – opiekuńcze państwo dobrobytu

AbstraktJeszcze przed wybuchem II wojny światowej świat obiegła wzdłuż i wszerz książka amerykańskiego dziennikarza Marquisa Childsa pt. „Sweden: the Middle Way”, w której zachwalał on dokonania Szwedów na rzecz równości społecznej, godzenia gospodarki wolnorynkowej i interwencjonizmu państwa. Szwedzki model państwa opiekuńczego oparty został m.in. na kolektywnej pracy, z której efektów korzystać mogą wszyscy obywatele Królestwa Szwecji. Wspólnie również bierze się odpowiedzialność za bezpieczeństwo ogólnospołeczne.

Barbara Marcinkowska, Should the EU Build a More Consolidated Defence Industry in Order to Face Security Challenges More Effectively?

AbstraktKonflikty w bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej zmieniły sposób, w jaki postrzega ona swoje bezpieczeństwo. Przywódcy europejscy zauważyli, że UE powinna być w stanie efektywnie działać w celu ustabilizowania sytuacji i w związku z tym powinna zwiększać swoje zdolności wojskowe i cywilne. Jednak zapewnienie zdolności wojskowych to nie tylko tworzenie unijnej armii, ale także zmiany w europejskim przemyśle obronnym. Niniejszy artykuł ma na celu analizę głównych cech, zagrożeń i wyzwań stojących przed europejskim przemysłem obronnym, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy UE – by lepiej przeciwdziałać zagrożeniom – powinna wzmacniać jego konsolidację.

Anita Sęk, Ocena znaczenia Rady Bezpieczeństwa dla stabilności systemu światowego na podstawie analizy wybranej najważniejszej decyzji RB w latach 2004-2014

AbstraktCelem niniejszej analizy jest odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu Rada Bezpieczeństwa wpływa na stabilność systemu światowego? Ocena ta jest dokonana przez pryzmat analizy najważniejszej decyzji Rady w okresie od 2004 do 2014 r., na miano której zdaniem autorki zasługuje rezolucja 1973 z 2011 r. w sprawie Libii. W pierwszej części notatki przedstawione jest prawne usytuowanie Rady w Karcie NZ. Część druga zawiera analityczne zestawienie wybranych działań RB. W części trzeciej omówione zostało znaczenie rezolucji 1973 dla stabilności systemu światowego. Autorka dowodzi, że ze względu na różnice interesów stałych członków Rady, nie zniwelowano problemu wojny, ani nie stworzono centrum zarządzania bezpieczeństwem zbiorowym. Skuteczność działania Rady w pewnych kwestiach jest jednak zauważalna, a więc należy dodać, że obecnie brak jest alternatywnego dla RB mechanizmu utrzymywania międzynarodowego bezpieczeństwa, co w konsekwencji sprawia, że rola rady Bezpieczeństwa jest nie do przecenienia.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że wraz z publikacją piątego numeru Biuletynu ze stanowiska redaktora naczelnego zrezygnował Kamil Mazurek, w związku z podjęciem innych funkcji w ramach Stowarzyszenia. Nowym redaktorem naczelnym została Marta Makowska. Kamilowi serdecznie dziękujemy za wytężoną pracę nad wszystkimi dotychczasowymi numerami Biuletynu a Marcie życzymy sukcesów w wydawaniu kolejnych jego numerów.
Zespół redakcyjny Biuletynu Analiz CIM

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active component. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?