Zarząd

Kontakt: kontakt@centruminicjatyw.org


Komisja Rewizyjna

Cz?onkowie: Karolina Libront, Paulina Wojciechowska, Anna Walkowiak