Kim jesteśmy?

Centrum Inicjatyw Międzynarodowych jest niezależnym, apolitycznym think-tankiem, zajmującym się zagadnieniami z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych. Głównym celem Centrum jest propagowanie wiedzy w zakresie spraw międzynarodowych, udział w debacie publicznej w kwestiach istotnych dla polityki zagranicznej państwa oraz współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego na poziomie narodowym i europejskim. Formą prawną organizacji jest stowarzyszenie.

Działalność Centrum Inicjatyw Międzynarodowych

współpracaMisją Centrum Inicjatyw Międzynarodowych jest popularyzacja problematyki stosunków międzynarodowych i aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i za granicą. Chcemy brać udział w debacie publicznej, dotyczącej najważniejszych problemów współczesności, chcemy tworzyć klimat wzajemnego zrozumienia, wymiany doświadczeń umiejętności i idei, chcemy budować stowarzyszenie osób otwartych, stawiających na własny rozwój w interakcji ze światem. Punktem odniesienia są dla nas bieżące wydarzenia międzynarodowe, oparciem zaś szeroko pojęte – europejskie i polskie dziedzictwo kulturowe. Nasza inicjatywa nie ma profilu ideologicznego ani politycznego.

członkowieStowarzyszenie zostało założone w 2010 roku przez młodych ekspertów związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Warszawskim. Zrzesza osoby, które dysponują wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu stosunków międzynarodowych i na co dzień zajmują się problematyką międzynarodową, tj. doktorantów, pracowników administracji publicznej i sektora pozarządowego. Wielu z naszych członków zdobywało również doświadczenie  w najważniejszych instytucjach Unii Europejskiej.

Zobacz: Członkowie CIM.

cim_eksperciZespół Ekspertów Centrum Inicjatyw Międzynarodowych skupia specjalistów posiadających doświadczenie zawodowe w dyplomacji, organizacjach międzynarodowych, urzędach państwowych, europejskich i polskich think-tankach oraz korporacjach transnarodowych. Prowadzą działalność naukowo-badawczą w swoich obszarach, przedstawiają wyniki swoich badań na międzynarodowych i krajowych konferencjach oraz w publikacjach naukowych. Celem Ekspertów CIM jest profesjonalizacja i rozwój polskiej debaty nad stosunkami międzynarodowymi.

Zobacz: Eksperci CIM.

projektyDziałalność think-tanku Centrum Inicjatyw Międzynarodowych opiera się na realizacji projektów związanych przede wszystkim ze zdobywaniem, pogłębianiem i przekazywaniem wiedzy w dziedzinie stosunków międzynarodowych, takich jak konferencje, debaty i seminaria, bardzo często realizowane z instytucjami partnerskimi. Efekty projektów badawczych prezentowane są zarówno w czasie publicznych wydarzeń, jak i w formie publikacji dostępnych na stronie internetowej Centrum.

Zobacz: Projekty.

na stronęChcąc aktywnie uczestniczyć w debacie publicznej nt. problematyki międzynarodowej, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych publikuje artykuły, analizy i raporty dotyczące bieżących wydarzeń na arenie światowej oraz polskiej polityki zagranicznej. Mają one format publikacji książkowych, kwartalnika Biuletynu Analiz CIM, serii krótkich tekstów analitycznych CIM Advanced Studies oraz komentarzy na Blogu CIM. Publikacje prezentują prace ekspertów think-tanku oraz zaproszonych autorów zewnętrznych.

Zobacz: Publikacje.

international-cooperation-bCentrum Inicjatyw Międzynarodowych jest otwarte na współpracę z mediami i organizacjami o podobnym profilu działalności, m.in. w zakresie prowadzenia wspólnych projektów badawczych czy organizacji wydarzeń. Obecnie współpracujemy z organizacjami pozarządowymi w Polsce i w Europie, m. in. z francuską Conférence Olivaint oraz niemiecką Studentenforum im Tonissteiner Kreis. Współdziałamy także z kołami naukowymi najważniejszych uczelni w Polsce.

Zobacz: Partnerzy.