Członkowie

Czupa Katarzyna Absolwentka stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2014). Obecnie studiuje finanse i rachunkowość (studia magisterskie) w Szkole Głównej Handlowej. W okresie od stycznia 2014 r. do kwietnia 2016 r. pracowała w CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, gdzie była odpowiedzialna m.in. za realizację projektu „Finanse muzułmańskie – innowacyjne rozwiązanie na rynkach międzynarodowych”, który był finansowany przez Narodowy Bank Polski. Zastępca redaktora naczelnego studenckiego przeglądu spraw międzynarodowych Notabene w latach 2012-2014 oraz wieloletni redaktor tego magazynu. W 2013 roku otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Odbywała praktyki w Dziale Komunikacji Polskiej Akcji Humanitarnej (2012), redakcji portalu biznes.onet.pl (2012) oraz Ambasadzie RP w Abu Dhabi (2015). Uczestniczyła także w międzynarodowym kursie dziennikarskim „Reporting and Writing about Development” prowadzonym przez Poynter’s News University (2012).

Genard Quentin Absolwent Université de Liège (Belgia). Licencjat obronił z nauk politycznych (Political Sciences), a tytuł magistra zdobył na kierunku europeistyka (European policies). W 2012 roku rozpoczął studia w międzynarodowej uczelni College of Europe w Brugii (Belgia) na kierunku Polityki i Administracja Unii Europejskiej (European Political and Administrative Studies). Podczas studiów, a także bardziej aktywnie od czerwca 2013 roku członek organizacji pozarządowych (European Movement – Belgium i Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité). Obszary zainteresowań: Belgia, polityka zagraniczna Unii Europejskiej, Polityka Europejska wobec regionu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu oraz kontrola eksportu towarów strategicznych.

Gil Wojciech Student w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2013-2014 Sekretarz Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koordynator Sekcji Afrykańskiej KSSM UJ. Członek Klubu Jagiellońskiego.

Gogowski Grzegorz Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Absolwent kierunku europeistyka (2011) oraz Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Wewnętrznego (2012). Laureat wyróżnienia w Konkursie Collegium Civitas im. prof. Roberta Mroziewicza na najlepszą pracę magisterską i doktorską w zakresie stosunków międzynarodowych i dyplomacji, za pracę pt. Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii po zimnej wojnie (2011).

Kędzierski Michał Absolwent studiów pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2015). Stypendysta Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego IPS 2016 w niemieckim Bundestagu. W latach 2012-2014 redaktor Przeglądu Spraw Międzynarodowych Notabene oraz od 2012 roku Portalu Spraw Zagranicznych, w którym od 2015 roku pełni funkcję szefa działu Europa i Unia Europejska. Od 2014 roku współpracuje przy redakcji „Biuletynu Niemieckiego”, wydawanego wspólnie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Zainteresowania naukowe: polityka wewnętrzna i zagraniczna Republiki Federalnej Niemiec, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich i niemiecko-rosyjskich.

Klimowicz Dominika Doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2013) oraz Centrum Europejskiego UW (2013), studiowała także na Maastricht University w Holandii (LLP Erasmus). Stypendystka Erasmus Mundus SALAM na Uniwersytecie Teherańskim (8 miesięcy). Odbywała staże m.in. w Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Główne zainteresowania badawcze: stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie, polityka zagraniczna Islamskiej Republiki Iranu, nieproliferacja broni jądrowej, szyizm jako ideologia polityczna, kultura i tożsamość narodowa Iranu.

Krowicki Marcin Absolwent stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej i Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie, stypendysta programu Erasmus na Aarhus Universitet (Dania). W latach 2004-2005 i 2006-2007 Sekretarz Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych. Wieloletni członek Erasmus Student Network. Od 2009 r. związany z branżą TSL. Interesuje się problemami transportu, polityką obronną i energetyczną.

Libront Karolina Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2015). Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2011), Wydziału Prawa i Administracji (2013) oraz Wydziałowych Humanistycznych Studiów Doktoranckich (2014) Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Uniwersytetu Wiedeńskiego (2008-2009). Jej zainteresowania badawcze dotyczą polityki zagranicznej Niemiec, Europy Środkowej oraz NATO. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym.

Makowska Marta Doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Magister politologii Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Przez ponad trzy lata działaczka Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, zwłaszcza sekcji europejskiej. Stypendystka programu Erasmus w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences Po Paris). Obecnie słuchaczka Akademii Menedżerów III Sektora – podyplomowych studiów z zakresu zarządzania w Collegium Civitas w Warszawie. Po godzinach robi zdjęcia, poszerza swoją wiedzę o architekturze Warszawy i czyta o świecie.

Malantowicz Artur Dyrektor Operacyjny w Network on Humanitarian Action (Bruksela, Belgia). Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2016). Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2011) oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW (2011), studiował także na University of Kent w Canterbury (Wielka Brytania, 2008-09) oraz na Uniwersytecie Jordańskim (Jordania, 2012-13). Odbywał staże m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP (2011) oraz w Delegacji UE w Ammanie (2013). Obszary zainteresowań: stosunki międzynarodowe oraz wybrane zagadnienia bezpieczeństwa regionalnego na Bliskim Wschodzie (konflikt izraelsko-arabski, proces pokojowy, problem uchodźctwa palestyńskiego), polityka zagraniczna państw arabskich, Jordania (historia, ustrój polityczny, polityka zagraniczna oraz proces demokratyzacji), polityka mocarstw wobec Bliskiego Wschodu.

Marcinkowska Barbara Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW (2010) i College of Europe (Department of European Political and Administrative Studies) w Brugii (2013). W 2009 roku stypendysta programu Erasmus w Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Paryżu. Członek założyciel Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Wcześniej pracowała jako stażystka w Ambasadzie RP we Francji oraz przez wiele lat związana była z Międzynarodowym Przeglądem Politycznym (sekretarz redakcji) i z Instytutem Sobieskiego (członek zespołu organizacyjnego, kierownik organizacyjny). Podczas studiów uczestniczyła w pracach Koła Naukowego UW Proyecto del Sur zajmującego się tematyką ibero-amerykańską. W latach 2012-2014 prezes zarządu CIM. Obszary zainteresowań: Francja i państwa należące do Frankofonii, Unia Europejska (zwłaszcza polityka zewnętrzna Unii i jej południowy wymiar), historia dyplomacji i prawo dyplomatyczne, prawo międzynarodowe, Ameryka Łacińska.

Mazurek Kamil Absolwent kierunku nauki polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, aktualnie doktorant na tym samym wydziale. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii (2010-2011), współpracuje z portalami stosunki.pl oraz uniaeuropejska.org, a także Ośrodkiem Analiz Politologicznych UW. Obszary zainteresowań: przemysł i rynek zbrojeniowy, bezpieczeństwo i obrona (szczególnie Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE), system instytucjonalny UE, bezpieczeństwo na obszarach Azji Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw, a także metodologia badań politologicznych. W czasie wolnym grywa w squasha, interesuje się fantastyką, science-fiction oraz filozofią.

Radziwoń Aleksandra Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Programu Stypendialnego Republiki Austrii. Stażystka w Ambasadach RP w Wiedniu i Dublinie oraz w Instytucie Polskim w Wiedniu. Wieloletnia członkini Centrum Młodych Dyplomatów, stowarzyszenia studenckiego przy ISM UW. Stypendystka Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego IPS 2014 w niemieckim Bundestagu. Zainteresowania badawcze: dyplomacja publiczna i kulturalna, Unia Europejska, współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Romanowski Michał Michał Romanowski pracuje w warszawskim biurze German Marshall Fund of the United States od 2011 roku. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół Europy Wschodniej, Rosji oraz Azji Centralnej. Publikował m.in. w The Diplomat, Rzeczpospolitej, New Eastern Europe, Global Asia and Visegrad Insight. Jestem członkiem Pacific Forum CSIS Young Leaders Program. Studiował nauki polityczne i socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Posługuje się biegle angielskim i rosyjskim.

Russjan Marek Absolwent stosunków międzynarodowych w ISM UW (specjalność bezpieczeństwo i studia strategiczne, 2012) oraz prawa na WPiA UW (2014). Stypendysta programu LLP Erasmus na Uniwersytecie Antwerpii w Belgii. Obecnie (od 2014) słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Sęk Anita
Absolwentka Kolegium Europejskiego w Brugii (stosunki międzynarodowe i dyplomacja UE) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (stosunki międzynarodowe). Stypendystka LLP ERASMUS na Uniwersytecie Wiedeńskim). Badacz stosunków zewnętrznych UE w think-tanku Trans European Policy Studies Association w Brukseli (2012-2013). Wcześniej stażystka m.in. w Komisji Europejskiej (Gabinet Štefana Füle, Komisarza ds. EPS i Rozszerzenia), Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Parlamencie Europejskim i Ambasadzie RP w Moskwie. Członkini honorowa Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych.

Smalec Łukasz Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2015). Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2011) oraz Szkoły Głównej Handlowej (2013). W przeszłości członek redakcji Ogólnopolskiego Miesięcznika Stosunki Międzynarodowe. Odbywał staże w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (2010) oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2012). Słuchacz XXVI promocji Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo międzynarodowe po Zimnej Wojnie, polityka bezpieczeństwa oraz kultura strategiczna USA, region „Globalnych Bałkan” (zwłaszcza Irak, Iran and Afganistan), NATO, rywalizacja/współpraca amerykańsko-chińska oraz problematyka północnokoreańska.

Tołczyk Joanna Absolwentka nauk politycznych i germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykantka i współpracowniczka Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Asystentka w Biurze Stowarzyszenia Bundestag Alumni Polska, które skupia polskich uczestników Programu Internationales Parlaments-Stipendium Niemieckiego Bundestagu. Członek Zarządu Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin.

Walkowiak Anna Absolwentka stosunków międzynarodowych (2012) oraz prawa (2013) Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 r. zakończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo międzynarodowe, międzynarodowy handel bronią, kontrola zbrojeń i kontrola eksportu uzbrojenia.

Wasilewski Karol Absolwent studiów pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja dyplomacja współczesna). Aktualnie student studiów I stopnia na Wydziale Orientalistycznym (kierunek turkologia) oraz studiów III stopnia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Były prezes Koła Naukowego Notabene, były redaktor naczelny Przeglądu Spraw Międzynarodowych Notabene. Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu, polityka zagraniczna Republiki Turcji, historia Imperium Osmańskiego, cyberbezpieczeństwo. Prywatnie zagorzały kibic bokserski.

Wojciechowska Paulina Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2010) oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (2009 – dyplom socjologa). Interesuje się państwami azjatyckimi (w szczególności: Indie, Nepal i Birma), pomocą humanitarną (w szczególności uchodźcy), sprawami społecznymi i komunikacją międzykulturową.

Ziemiński Piotr Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (2010) oraz kierunku filologia angielska na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2012), aplikant III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Obecnie pracuje w Kancelarii Radcy Prawnego oraz świadczy pomoc prawną pro bono w Fundacji Instytut na rzecz Państwa i Prawa.

 

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?