O bezpieczeństwie europejskim – publikacja Weimar Youth Forum 2012

2892

Mamy ogromną przyjemność zaprezentować naszą najnowszą publikację pt.: „European Security – Challenges for the European Union” (red. Łukasz Smalec). Książka składa się z dwóch części – pierwsza, krótsza, podsumowuje konferencję Weimar Youth Forum 2012, druga omawia najważniejsze wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego.

Tematyka szeroko pojętego bezpieczeństwa i wyzwań dla UE w tej dziedzinie była dyskutowana na konferencji Weimar Youth Forum 2012 – Czytelnik będzie mógł zapoznać się zarówno z wykładem wprowadzającym (charakteryzującym funkcjonowanie Trójkąta Weimarskiego obecnie), jak i szczegółowym raportem omawiającym wszystkie poruszane podczas WYF zagadnienia.

Oprócz tego eksperci i współpracownicy CIM przygotowali pięć artykułów naukowych, w których poddają analizie najistotniejsze według nich aspekty bezpieczeństwa na starym kontynencie: kwestię misji petersperskich i militarnych zdolności obronnych Europy, polityki multikulturalizmu, bezpieczeństwa żywnościowego, a także europejskiego kryzysu przywództwa.

Bardzo serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem publikacji, który dostępny jest pod tym linkiem.


Spis treści:

Introduction (Łukasz Smalec)

PART I. WEIMAR YOUTH FORUM 2012 – SUMMARY

Chapter I. Weimar Youth Forum 2012. Opening Addresses (Klaus-Heinrich Standtke, Barbara Marcinkowska, Aleksandra Radziwoń)

Chapter II. European Security nowadays – the main attributes,challenges and threats. The report from the Weimar Youth Forum 2012 (Marta Makowska, Barbara Marcinkowska)

PART II. CONTEMPORARY EUROPEAN SECURITY CHALLENGES

Chapter III. CSDP Matters. Assessment of Previous Petersberg Missions in West Balkans and Their Impact on Region’s Stability (Kamil Mazurek)

Chapter IV. European Military Capabilities in Twenty First Century (Łukasz Smalec)

Chapter V. Utter Failure or Misunderstanding: The Concept of Modern Multiculturalism Seen Through The Eyes of an Early 20th Century East European Scholar (Jan Szczepanowski)

Chapter VI. Food Security System of the European Union – Operative Solutions in Terms of Contemporary and Future Challenges (Katarzyna Czupa)

Chapter VII. Germany Unbound: Europe’s Dominant Power in the Making? On German Foreign and Security Policy towards Europe (Karolina Libront)

Conclusion (Łukasz Smalec)