Nowe władze CIM!

462

21 stycznia podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Międzynarodowych wybraliśmy nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Prezesem Zarządu została Katarzyna Czupa, Wiceprezesem, na drugą z rzędu kadencję – Grzegorz Gogowski. Sekretarzem ponownie został wybrany Michał Romanowski.

W skład Komisji Rewizyjnej w tym roku wchodzić będą: dr Karolina Libront, Paulina Wojciechowska i Anna Walkowiak.

Nowemu Zarządowi i członkom Komisji Rewizyjnej serdecznie gratulujemy, a opuszczającym władze CIM Karolowi Wasilewskiemu (Prezes), Barbarze Marcinkowskiej (KR) i Łukaszowi Smalcowi (KR) dziękujemy za ich dotychczasową pracę i zaangażowanie.