Nowa publikacja Grzegorza Gogowskiego

2509

Pod patronatem CIM została wydana niedawno publikacja Grzegorza Gogowskiego, zatytułowana „Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii po zimnej wojnie”. Książka stanowi podsumowanie kilkuletniego okresu, w którym autor prowadził badania nad różnymi aspektami szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa i obronnej Zjednoczonego Królestwa. Podstawowym celem publikacji jest analiza najważniejszych tendencji zachodzących w procesie ewolucji brytyjskiej polityki bezpieczeństwa po zakończeniu zimnej wojny. Badania zostały skoncentrowane na procesie rozwoju najważniejszych wymiarów polityki bezpieczeństwa, podczas gdy wydarzenia zachodzące w otoczeniu międzynarodowym Zjednoczonego Królestwa potraktowano jedynie jako ramy dla głównego toku badań.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy z rozdziałów stanowiący wprowadzenie do dalszych badań zawiera ogólną refleksję nad brytyjską percepcją zagadnienia bezpieczeństwa, oraz roli, jaką bezpieczeństwo odgrywa w całokształcie polityki Zjednoczonego Królestwa. W kolejnych sześciu rozdziałach autor przeprowadził pogłębioną analizę najważniejszych wymiarów brytyjskiej polityki bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii w okresie pozimnowojennym. Zagadnieniami omówionymi w części właściwej pracy jest ewolucja koncepcji polityki bezpieczeństwa Zjednoczonego Królestwa, tendencje zachodzące w zakresie jego polityki militarnej, ekspedycyjnej oraz jądrowej, atlantycyzm brytyjskiej polityki bezpieczeństwa, a także jej europejski wymiar.

Spis treści:

Wstęp
I Problematyka bezpieczeństwa a polityka brytyjska
II Koncepcja brytyjskiej polityki bezpieczeństwa po zimnej wojnie
III Siły zbrojne Zjednoczonego Królestwa
IV Brytyjska polityka ekspedycyjna po zimnej wojnie
V Brytyjska polityka jądrowa po zimnej wojnie
VI Atlantycyzm polityki bezpieczeństwa Zjednoczonego Królestwa
VII Europejski wymiar brytyjskiej polityki bezpieczeństwa
Zakończenie

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active component. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.