Nowa publikacja CIM

2232

Iran_PNGWłaśnie ukazała się nasza najnowsza publikacja „Stabilizacja czy destabilizacja? Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu” pod redakcją naukową Artura Malantowicza (Program Azjatycki CIM) i Łukasza Smalca (Program Amerykański CIM).

Program jądrowy Islamskiej Republiki Iranu jest jednym z najczęstszych tematów współczesnego dyskursu o bezpieczeństwie międzynarodowym. Zazwyczaj jest on postrzegany jako jedno z głównych zagrożeń dla porządku regionalnego oraz ładu globalnego, ale nie brak również odmiennych opinii w tym zakresie. Niniejsza publikacja stanowi próbę spojrzenia na tę kwestię z szerszej perspektywy, analizując postawy, deklaracje oraz politykę realizowaną przez aktorów odgrywających kluczową rolę w kształtowaniu międzynarodowej odpowiedzi wobec planów nuklearyzacji Iranu. Głównym celem publikacji jest odpowiedź na pytanie, czy dołączenie Teheranu do światowego „klubu nuklearnego” doprowadzi do stabilizacji czy destabilizacji światowego systemu bezpieczeństwa.

Więcej na stronie poświęconej publikacji.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual upset. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.