Nowa publikacja CIM

2080

Iran_PNGWłaśnie ukazała się nasza najnowsza publikacja „Stabilizacja czy destabilizacja? Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu” pod redakcją naukową Artura Malantowicza (Program Azjatycki CIM) i Łukasza Smalca (Program Amerykański CIM).

Program jądrowy Islamskiej Republiki Iranu jest jednym z najczęstszych tematów współczesnego dyskursu o bezpieczeństwie międzynarodowym. Zazwyczaj jest on postrzegany jako jedno z głównych zagrożeń dla porządku regionalnego oraz ładu globalnego, ale nie brak również odmiennych opinii w tym zakresie. Niniejsza publikacja stanowi próbę spojrzenia na tę kwestię z szerszej perspektywy, analizując postawy, deklaracje oraz politykę realizowaną przez aktorów odgrywających kluczową rolę w kształtowaniu międzynarodowej odpowiedzi wobec planów nuklearyzacji Iranu. Głównym celem publikacji jest odpowiedź na pytanie, czy dołączenie Teheranu do światowego „klubu nuklearnego” doprowadzi do stabilizacji czy destabilizacji światowego systemu bezpieczeństwa.

Więcej na stronie poświęconej publikacji.