Nowa publikacja CIM: Ryzyko rynkowe w bankowości muzułmańskiej. Ewolucja i charakterystyka dostępnych narzędzi

404

Mamy przyjemność zaprezentować publikację „Ryzyko rynkowe w bankowości muzułmańskiej. Ewolucja i charakterystyka dostępnych narzędzi” autorstwa Katarzyny Czupy, eksperta CIM ds. Bliskiego Wschodu. Celem opracowania jest przedstawienie narzędzi zarządzania ryzykiem rynkowym wykorzystywanych w muzułmańskim sektorze finansowym. Omówiono w nim także specyfikę ryzyka rynkowego występującego w finansach muzułmańskich oraz wskazano podobieństwa i różnice między muzułmańskimi oraz konwencjonalnymi instrumentami pochodnymi. Publikacja jest wydana w ramach projektu „Let’s talk about Islamic finance”.

 

Finanse muzułmańskie to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku finansowego – w ciągu minionej dekady globalna wartość aktywów muzułmańskich rosła w średnim rocznym tempie ok. 10 procent. Rozwój muzułmańskiego sektora finansowego niesie wzrost ekspozycji na ryzyko, w tym przede wszystkim rynkowe. Celem publikacji jest przedstawienie narzędzi zarządzania ryzykiem rynkowym wykorzystywanych w muzułmańskim sektorze finansowym. Opracowanie obejmuje kwestie uwarunkowań normatywnych, obowiązujących regulacji, charakterystykę stosowanych instrumentów oraz proces ich ewolucji. (Ze wstępu)