M. Kędzierski o sytuacji w Katalonii dla TVN24BIS

29

Michał Kędzierski z CIM i Dr. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz z Uniwersytetu Warszawskiego byli dzisiaj gośćmi debaty „Dzień na świecie” TVN24BIS dotyczącej sytuacji w Katalonii.

Eksperci omawiali sytuację po referendum, rozważali możliwe scenariusze wyjścia z kryzysu oraz szanse na niepodległość Katalonii. Rola Unii Europejskiej jako mediatora w rozwiązaniu kryzysu również pojawiła się wśród omawianych zagadnień.

Punktem wyjścia do rozmowy był dzisiejszy strajk generalny w Katalonii, który jest wyrazem sprzeciwu wobec działań policji i hiszpańskich władz centralnych.