Łukasz Smalec: Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych po zimnej wojnie

2118

Pod patronatem CIM ukazała się ostatnio publikacja Łukasza Smalca, zatytułowana „Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych po zimnej wojnie”. W swojej monografii Ekspert CIM ds. Bezpieczeństwa i Stanów Zjednoczonych analizuje koncepcję kultury strategicznej USA – stosunkowo słabo rozpoznaną na gruncie nauki europejskiej. Publikacja stanowi jedno z pierwszych opracowań tego zagadnienia na polskim rynku wydawniczym. Zachęcamy do lektury!

lukasz dokZe wstępu:

Siła zbrojna w stosunkach międzynarodowych jest obecna od „zawsze”, a jej znaczenie – wbrew powszechnym opiniom – nie zmniejsza się, natomiast następuje rozszerzenie i zmiana jej funkcji. W ubiegłej dekadzie byliśmy nie tylko świadkami powrotu myślenia w kategoriach siły, postępującej modernizacji potencjałów militarnych i zwiększających się wydatków obronnych, ale również konfliktów zbrojnych z użyciem najnowocześniejszych technologii. Kluczową rolę odegrało w nich najpotężniejsze obecnie pod względem militarnym państwo świata – Stany Zjednoczone (USA). (…)

Wnikliwa analiza polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA unaoczniła autorowi, że zaszły w niej istotne zmiany. Impulsem, a raczej pretekstem dla dokonania tych przewartościowań był atak terrorystyczny na World Trade Center (WTC) i Pentagon z 11 września 2001 r., który dał sygnał do rozpoczęcia tzw. globalnej wojny z terrorem (ang. Global War on Terror – GWOT). W dłuższej perspektywie miał sankcjonować możliwość prowadzenia działań prewencyjnych, takich jak wojna z Irakiem (2003). O ile zmiana strategii Stanów Zjednoczonych była zauważalna, o tyle jej zakres był jednak znacząco mniejszy niż wskazywały dokonywane naprędce, pobieżne analizy. Mimo przesunięć akcentów „twarde jądro” ich strategii bezpieczeństwa pozostało bez zmian. (…)

Doceniając znaczenie paradygmatu neorealistycznego w teorii stosunków międzynarodowych, autor uznał zasadność kierowanej pod jego adresem krytyki. Niedostatki podejścia neorealistycznego były aż nazbyt widoczne w przypadku analizy niepowodzeń sił zbrojnych na frontach wojen w Afganistanie czy Iraku. Wydaje się, że ostatecznie przesądziło to o zwiększeniu roli podejścia kulturowego w analizie stosunków międzynarodowych, czego symbolem stał się tzw. „zwrot ku kulturze” w Stanach Zjednoczonych. (…) Przyjęcie takiego stanowiska implikowało konieczność zwrócenia uwagi na kulturę strategiczną USA.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active component. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.