Katarzyna Czupa

K.Czupa_2017

Katarzyna Czupa
Ekspert CIM ds. Bliskiego Wschodu

Redaktor Bloga CIM
Koordynator projektu „Finanse muzu?ma?skie”


Katarzyna.Czupacentruminicjatyw.org

O ekspercie

Katarzyna Czupa jest ekspertem Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych ds. Bliskiego Wschodu oraz koordynatorem projektu „Let’s talk about Islamic finance”. Obecnie pracuje jako m?odszy analityk w firmie Analizy Online, gdzie zajmuje si? analiz? rynku funduszy inwestycyjnych. W okresie od kwietnia do listopada 2016 r. pracowa?a na stanowisku m?odszego analityka w Domu Maklerskim Banku Zachodniego WBK, gdzie by?a odpowiedzialna za analizy rynkowe oraz wycen? spó?ek. W okresie od stycznia 2014 r. do kwietnia 2016 r. pracowa?a w CASE – Centrum Analiz Spo?eczno-Ekonomicznych na stanowisku koordynatora ds. projektów oraz asystenta naukowego. Obecnie realizuje studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Spo?ecznym Szko?y G?ównej Handlowej. Jest absolwentk? kierunków finanse i rachunkowo?? (Szko?a G?ówna Handlowa) oraz stosunki mi?dzynarodowe (Uniwersytet Warszawski). W 2013 roku otrzyma?a stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego za wybitne osi?gni?cia naukowe.

Zainteresowania badawcze

 • Pa?stwa Zatoki Perskiej
 • Rynek finansowy, w tym finanse islamskie
 • Polityka gospodarcza pa?stw Rady Wspó?pracy Zatoki Perskiej
 • Polityka wewn?trzna i zagraniczna Wielkiej Brytanii
 • Ekonomia rozwoju

Inne publikacje

 • K. Czupa, Towards a Sustainable Growth – An Analysis of Small and Medium Enterprises’ Performance in the Gulf Cooperation Council Countries, w: Polish Journal of Political Science (PJPS Vol.2 Issue 2(2014)), Warszawa 2014
 • K. Czupa, Till death do us part, Magazyn NOTABENE nr 12 (kwiecie?-maj 2014)
 • K. Czupa, The world without oil, Magazyn NOTABENE nr 11 (pa?dziernik-grudzie? 2013)
 • K. Czupa, Food Security System of the European Union – Operative Solutions in Terms of Contemporary and Future Challenges w: European security: challenges for the European Union (red. ?. Smalec) (Warszawa 2013)
 • K. Czupa, Qatar – a New Power or Just a Pawn In the Middle East?, Notabene – portal internetowy (Warszawa 2013)
 • K. Czupa, Can Laziness Resolve a Long-Standing Conflict?, Notabene – portal internetowy (Warszawa 2013)
 • K. Czupa, A Local Measure for Global Hunger, Magazyn NOTABENE nr 10 (pa?dziernik-grudzie? 2012)
 • K. Czupa, Kolonialna zamiana ról, Magazyn NOTABENE nr 9 (maj-czerwiec 2012)
 • K. Czupa, Quitting Europe: Europeans Escape to a Better World w: Euro Atlantic Quarterly, nr 3-4, (2012)
 • K. Czupa na portalu NOTABENE
Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?