Karol Wasilewski: Turecki sen o Europie

2089

Pod patronatem CIM, nakładem Wydawnictwa WDiNP, ukazała się ostatnio publikacja Karola Wasilewskiego, zatytułowana „Turecki sen o Europie – tożsamość zachodnia i jej wpływ na politykę zagraniczną Republiki Turcji”. W swojej monografii Ekspert CIM ds. Turcji prześledził proces osmańskiej i tureckiej modernizacji i jego wpływ na tożsamość międzynarodową dzisiejszej Republiki Turcji. Zachęcamy do lektury!

Ze wstępu:

okładka_karol_przodTurecki sen o Europie jest niezwykle interesujący również z punktu widzenia teorii stosunków międzynarodowych. Jak się wydaje, potwierdza trafność założeń konstruktywizmu i go dopełnia. Dowodzi, że tożsamość międzynarodowa rzeczywiście może wywierać istotny wpływ na politykę zagraniczną kraju. Pokazuje ponadto, że w kształtowaniu się takiej tożsamości istotne są także procesy i przekształcenia wewnętrzne. Jest to zarazem szczególny dowód na tezę, że do zrozumienia dyplomacji danego państwa często niezbędna jest również dobra orientacja w jego uwarunkowaniach wewnętrznych. Podstawowym celem książki jest udowodnienie tezy, że tożsamość zachodnia, a więc oficjalna tożsamość międzynarodowa Republiki Turcji, wpływa na jej politykę zagraniczną (…) Autor starał się przeprowadzić czytelnika przez proces osmańskiej i tureckiej modernizacji, zwracając uwagę na te działania, które miały w przyszłości istotne znaczenie dla procesu kształtowania się i instytucjonalizacji tożsamości zachodniej. Taka analiza umożliwiła również podjęcie próby odpowiedzi na pytanie o przyszłość Turcji i jej zachodnich aspiracji (…) 

Więcej informacji tutaj.