Kamil Łukasz Mazurek

K.Mazurek

Kamil Łukasz Mazurek
Ekspert CIM ds. bezpieczeństwa i obrony 

Redaktor Naczelny Biuletynu Analiz CIM
Koordynator projektu CIM Advanced Studies
Koordynator projektu CII Petersberg Series


Kamil.Mazurekcentruminicjatyw.org
tel. +48 510 806 701

O ekspercie

Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Absolwent kierunku nauki polityczne (2011), studiował także na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii, 2010-2011). Odbywał staże m.in. w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także w fundacjach: Centrum Edukacji Obywatelskiej i DemosEUROPA. Obecnie zatrudniony na stanowisku specjalisty w Polskiej Izbie Producentów na Rzecz Obronności Kraju.

Zainteresowania badawcze

 • Przemysł i rynek zbrojeniowy (szczególnie w Europie i w USA)
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i obronność (zwłaszcza Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE)
 • System instytucjonalny UE
 • Stosunki międzynarodowe oraz bezpieczeństwo w Azji Wschodniej i na obszarze postradzieckim
 • Metodologia badań

Blog CIM

 • Europejski sektor i rynek zbrojeniowy – razem czy osobno? ( 28 maja 2013 r.)
 • Joint Strike Fighter czy Joint Strike Failure? (19 kwietnia 2013 r.)
 • Koniec alternatywy dla „Patriotów”? Czyli MEADS problemów ciąg dalszy (13 lutego 2013 r.)
 • Should we engage even farther? Operation „Atalanta” as a possible milestone in the EU Common Security and Defence Policy (31 stycznia 2013 r.)
 • Konsolidacji nie będzie – czyli dlaczego nie powstanie „BAEADS” (18 października 2012 r.)
 • Budżet do remontu? O sekwestracji w wydatkach obronnych USA słów kilka (24 września 2012 r.)’
 • więcej…

Inne publikacje

Monografie:

 • R. Ciastoń, R. Czulda, K. Mazurek, T. Smura, „Polska Tarcza” – potrzeby, wyzwania i implikacje dla bezpieczeństwa kraju, (Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Warszawa 2014)
 • K. Ł. Mazurek,  Europejska Agencja Obrony. Działalność i perspektywy, (Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2012)

Redakcja naukowa:

 • Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznej, red. K. Ł. Mazurek, I. Miedzińska, K. A. Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, (Warszawa 2013)

Artykułu w czasopismach i pracach zbiorowych:

 • K. Ł. Mazurek,Proces podejmowania decyzji w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony z perspektywy teoretyczno-metodologicznej, w: Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznej, red. K. Ł. Mazurek, I. Miedzińska, K. A. Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, (Warszawa 2013).
 • K. Ł. Mazurek, Paradoks nowoczesności? Nowy porządek świata wobec koncepcji neośredniowiecza i współczesnego rozproszenia władzy w systemie międzynarodowym, w: Paradoksy polityki tom 2, red. J. Ziółkowski, (Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013)
 • K. Ł. Mazurek, Wykorzystanie podejść instytucjonalizmu historycznego i racjonalnego wyboru w badaniu organizacji o charakterze międzyrządowym, w: Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, red: Kamil Ławniczak, (Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2013)
 • K. Ł. Mazurek, CSDP matters. Assessment of Petersberg Missions in the Western Balkans and Their Impact on the Region’s Stability, w: European Security. Challenges for the European Union, red. Łukasz Smalec, (Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2013)
 • K. Ł. Mazurek, Republika Białoruś i Federacja Rosyjska w procesie kształtowania bezpieczeństwa regionalnego, w: Republika Białoruś między Wschodem i Zachodem, red. Józef Tymanowski, Siergiej Musjenko, Marta Włodarkiewicz (Warszawa 2012)
  [Республика Беларусь и Российская Федерация в процессе формирования региональной безопасности,]/em> w: Республика Беларусь между Востоком и Западом, red. Юзеф Тымановски, Сергей Мусенко, Марта Влодаркевич, (Warszawa 2012)]
 • K. Ł. Mazurek, Rola Unii Europejskiej oraz perspektywy transatlantyckiej w tworzeniu EDEM i EDTIB, w: Teorie i metody w studiach europejskich, red. Anna Skolimowska, (Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2013)
 • K. Ł. Mazurek, Ostatnia złota dekada? Charakterystyka polityki zbrojeniowej USA i amerykańskiego przemysłu obronnego w latach 2001-2010, w: Stracona dekada? Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec „globalnych obszarów niestabilności” (Iraku, Iranu, KRL-D oraz Afganistanu) w latach 2001-2011, red. Łukasz Smalec, (Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2012)
 • K. Ł. Mazurek, Polska a problem konwergencji prawnej dotyczący pełnej realizacji III etapu unii gospodarczej i walutowej, [w:] Polska na drodze do euro, [red.] Sroka A, Wojtaszczyk K. A., (Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009)
 • K. Ł. Mazurek, WPBiO na Wschodzie – dotychczasowy bilans misji EUMM Gruzja i EUBAM Mołdowa/Ukraina, w: e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego Numer II, (Warszawa 2012)
 • K. Ł. Mazurek, Europa w natarciu,w: e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego Numer I, (Warszawa 2012)
 • K. Ł. Mazurek (Współautor), Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Słownik, [red.] Wojtaszczyk K. A., (Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011)

Wybrane publikacje są dostępne na stronie autora w serwisie academia.edu

To be happy it is significant to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?