Kamil Łukasz Mazurek

K.Mazurek

Kamil Łukasz Mazurek
Ekspert CIM ds. bezpieczeństwa i obrony 

Redaktor Naczelny Biuletynu Analiz CIM
Koordynator projektu CIM Advanced Studies
Koordynator projektu CII Petersberg Series


Kamil.Mazurekcentruminicjatyw.org
tel. +48 510 806 701

O ekspercie

Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Absolwent kierunku nauki polityczne (2011), studiował także na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii, 2010-2011). Odbywał staże m.in. w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także w fundacjach: Centrum Edukacji Obywatelskiej i DemosEUROPA. Obecnie zatrudniony na stanowisku specjalisty w Polskiej Izbie Producentów na Rzecz Obronności Kraju.

Zainteresowania badawcze

 • Przemysł i rynek zbrojeniowy (szczególnie w Europie i w USA)
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i obronność (zwłaszcza Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE)
 • System instytucjonalny UE
 • Stosunki międzynarodowe oraz bezpieczeństwo w Azji Wschodniej i na obszarze postradzieckim
 • Metodologia badań

Blog CIM

 • Europejski sektor i rynek zbrojeniowy – razem czy osobno? ( 28 maja 2013 r.)
 • Joint Strike Fighter czy Joint Strike Failure? (19 kwietnia 2013 r.)
 • Koniec alternatywy dla „Patriotów”? Czyli MEADS problemów ciąg dalszy (13 lutego 2013 r.)
 • Should we engage even farther? Operation „Atalanta” as a possible milestone in the EU Common Security and Defence Policy (31 stycznia 2013 r.)
 • Konsolidacji nie będzie – czyli dlaczego nie powstanie „BAEADS” (18 października 2012 r.)
 • Budżet do remontu? O sekwestracji w wydatkach obronnych USA słów kilka (24 września 2012 r.)’
 • więcej…

Inne publikacje

Monografie:

 • R. Ciastoń, R. Czulda, K. Mazurek, T. Smura, „Polska Tarcza” – potrzeby, wyzwania i implikacje dla bezpieczeństwa kraju, (Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Warszawa 2014)
 • K. Ł. Mazurek,  Europejska Agencja Obrony. Działalność i perspektywy, (Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2012)

Redakcja naukowa:

 • Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznej, red. K. Ł. Mazurek, I. Miedzińska, K. A. Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, (Warszawa 2013)

Artykułu w czasopismach i pracach zbiorowych:

 • K. Ł. Mazurek,Proces podejmowania decyzji w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony z perspektywy teoretyczno-metodologicznej, w: Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznej, red. K. Ł. Mazurek, I. Miedzińska, K. A. Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, (Warszawa 2013).
 • K. Ł. Mazurek, Paradoks nowoczesności? Nowy porządek świata wobec koncepcji neośredniowiecza i współczesnego rozproszenia władzy w systemie międzynarodowym, w: Paradoksy polityki tom 2, red. J. Ziółkowski, (Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013)
 • K. Ł. Mazurek, Wykorzystanie podejść instytucjonalizmu historycznego i racjonalnego wyboru w badaniu organizacji o charakterze międzyrządowym, w: Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, red: Kamil Ławniczak, (Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2013)
 • K. Ł. Mazurek, CSDP matters. Assessment of Petersberg Missions in the Western Balkans and Their Impact on the Region’s Stability, w: European Security. Challenges for the European Union, red. Łukasz Smalec, (Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2013)
 • K. Ł. Mazurek, Republika Białoruś i Federacja Rosyjska w procesie kształtowania bezpieczeństwa regionalnego, w: Republika Białoruś między Wschodem i Zachodem, red. Józef Tymanowski, Siergiej Musjenko, Marta Włodarkiewicz (Warszawa 2012)
  [Республика Беларусь и Российская Федерация в процессе формирования региональной безопасности,]/em> w: Республика Беларусь между Востоком и Западом, red. Юзеф Тымановски, Сергей Мусенко, Марта Влодаркевич, (Warszawa 2012)]
 • K. Ł. Mazurek, Rola Unii Europejskiej oraz perspektywy transatlantyckiej w tworzeniu EDEM i EDTIB, w: Teorie i metody w studiach europejskich, red. Anna Skolimowska, (Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2013)
 • K. Ł. Mazurek, Ostatnia złota dekada? Charakterystyka polityki zbrojeniowej USA i amerykańskiego przemysłu obronnego w latach 2001-2010, w: Stracona dekada? Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec „globalnych obszarów niestabilności” (Iraku, Iranu, KRL-D oraz Afganistanu) w latach 2001-2011, red. Łukasz Smalec, (Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2012)
 • K. Ł. Mazurek, Polska a problem konwergencji prawnej dotyczący pełnej realizacji III etapu unii gospodarczej i walutowej, [w:] Polska na drodze do euro, [red.] Sroka A, Wojtaszczyk K. A., (Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009)
 • K. Ł. Mazurek, WPBiO na Wschodzie – dotychczasowy bilans misji EUMM Gruzja i EUBAM Mołdowa/Ukraina, w: e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego Numer II, (Warszawa 2012)
 • K. Ł. Mazurek, Europa w natarciu,w: e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego Numer I, (Warszawa 2012)
 • K. Ł. Mazurek (Współautor), Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Słownik, [red.] Wojtaszczyk K. A., (Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011)

Wybrane publikacje są dostępne na stronie autora w serwisie academia.edu