Islamic finance. A solution for sustainable economic development of the Gulf Cooperation Council countries

na stronę

Mamy ogromną przyjemność zaprezentować naszą najnowszą publikację pt. „Islamic finance. A solution for sustainable economic development of the Gulf Cooperation Council countries” autorstwa Katarzyny Czupy, ekspertki CIM ds. Bliskiego Wschodu. Publikacja została wydana w ramach projektu “Let’s talk about Islamic finance”. Celem inicjatywy jest promowanie wiedzy na temat finansów muzułmańskich w środowisku akademickim oraz biznesowym, a także wśród decydentów.

Tematem niniejszej pracy jest kwestia zrównoważonego rozwoju gospodarczego krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC). Centralnym punktem analizy jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw (SME), ich potrzeby rozwojowe oraz rola finansów w ich działalności. Omówione zostały także różnice między konwencjonalną a muzułmańską teorią rozwoju. Jak wykazano, gospodarki państw GCC nie powinny być postrzegane jako rozwinięte, ponieważ są oparte na wydobyciu ropy naftowej oraz działalności przedsiębiorstw państwowych. Proces rozwoju SME natrafia na wiele problemów, w tym tzw. wykluczenie finansowe. Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie religii w życiu mieszkańców Zatoki Perskiej, odpowiedzią na te trudności mogą być finanse muzułmańskie, które oparte są na zakazie stosowania stopy procentowej.

Książka jest dostępna w wersji PDF.