Nowa publikacja o finansach muzułmańskich

3549

na stronęMamy ogromną przyjemność zaprezentować naszą najnowszą publikację pt. „Islamic finance. A solution for sustainable economic development of the Gulf Cooperation Council countries” autorstwa Katarzyny Czupy, ekspertki CIM ds. Bliskiego Wschodu. Publikacja została wydana w ramach projektu “Let’s talk about Islamic finance”. Celem inicjatywy jest promowanie wiedzy na temat finansów muzułmańskich w środowisku akademickim oraz biznesowym, a także wśród decydentów.

Tematem niniejszej pracy jest kwestia zrównoważonego rozwoju gospodarczego krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC). Centralnym punktem analizy jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw (SME), ich potrzeby rozwojowe oraz rola finansów w ich działalności. Omówione zostały także różnice między konwencjonalną a muzułmańską teorią rozwoju. Jak wykazano, gospodarki państw GCC nie powinny być postrzegane jako rozwinięte, ponieważ są oparte na wydobyciu ropy naftowej oraz działalności przedsiębiorstw państwowych. Proces rozwoju SME natrafia na wiele problemów, w tym tzw. wykluczenie finansowe. Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie religii w życiu mieszkańców Zatoki Perskiej, odpowiedzią na te trudności mogą być finanse muzułmańskie, które oparte są na zakazie stosowania stopy procentowej.

Książka jest dostępna w wersji PDF.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.