Grzegorz Gogowski

G.Gogowski

Grzegorz Gogowski
Ekspert CIM ds. bezpieczeństwa międzynarodowego i Wielkiej Brytanii


Grzegorz.Gogowskicentruminicjatyw.org
tel.: +48 600 576 293


Podstawowe informacje

Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Absolwent kierunku europeistyka (2011) oraz Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Wewnętrznego (2012). Laureat wyróżnienia w Konkursie Collegium Civitas im. prof. Roberta Mroziewicza na najlepszą pracę magisterską i doktorską w zakresie stosunków międzynarodowych i dyplomacji, za pracę pt. Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii po zimnej wojnie (2011).

Zainteresowania badawcze

  • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii
  • Relacje brytyjsko-amerykańskie
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Polityka jądrowa

Analizy CIM

  • Grzegorz Gogowski, Znaczenie niepodległości Szkocji dla brytyjskiego odstraszania jądrowego, Biuletyn Analiz Centrum Inicjatyw Międzynarodowych (Nr 1/2013)

Inne publikacje

  • G. Gogowski, Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii po zimnej wojnie, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, (Warszawa 2014)
  • G. Gogowski, Dylematy polityki obronnej Wielkiej Brytanii po wyborach parlamentarnych 2010, w: I. Penier (red.), Wielka Brytania i Wspólnota u progu XXI wieku. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014
  • G. Gogowski, Znaczenie specjalnych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi dla brytyjskiej polityki bezpieczeństwa po zakończeniu zimnej wojny, w: Nowe spojrzenia w naukach o polityce, t. 2, red. W. Jakubowski, A. Krawczyk, J. Szczepański, Warszawa 2012.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.