Grzegorz Gogowski

G.Gogowski

Grzegorz Gogowski
Ekspert CIM ds. bezpieczeństwa międzynarodowego i Wielkiej Brytanii


Grzegorz.Gogowskicentruminicjatyw.org
tel.: +48 600 576 293


Podstawowe informacje

Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Absolwent kierunku europeistyka (2011) oraz Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Wewnętrznego (2012). Laureat wyróżnienia w Konkursie Collegium Civitas im. prof. Roberta Mroziewicza na najlepszą pracę magisterską i doktorską w zakresie stosunków międzynarodowych i dyplomacji, za pracę pt. Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii po zimnej wojnie (2011).

Zainteresowania badawcze

  • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii
  • Relacje brytyjsko-amerykańskie
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Polityka jądrowa

Analizy CIM

  • Grzegorz Gogowski, Znaczenie niepodległości Szkocji dla brytyjskiego odstraszania jądrowego, Biuletyn Analiz Centrum Inicjatyw Międzynarodowych (Nr 1/2013)

Inne publikacje

  • G. Gogowski, Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii po zimnej wojnie, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, (Warszawa 2014)
  • G. Gogowski, Dylematy polityki obronnej Wielkiej Brytanii po wyborach parlamentarnych 2010, w: I. Penier (red.), Wielka Brytania i Wspólnota u progu XXI wieku. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014
  • G. Gogowski, Znaczenie specjalnych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi dla brytyjskiej polityki bezpieczeństwa po zakończeniu zimnej wojny, w: Nowe spojrzenia w naukach o polityce, t. 2, red. W. Jakubowski, A. Krawczyk, J. Szczepański, Warszawa 2012.