Eksperci

Eksperci Centrum Inicjatyw Międzynarodowych

Celem Ekspertów CIM jest profesjonalizacja i rozwój polskiej debaty nad stosunkami międzynarodowymi. Zespół skupia specjalistów posiadających doświadczenie zawodowe w dyplomacji, organizacjach międzynarodowych, urzędach państwowych, europejskich i polskich think-tankach oraz korporacjach transnarodowych. Prowadzą działalność naukowo-badawczą w swoich obszarach, przedstawiają wyniki swoich badań na międzynarodowych i krajowych konferencjach oraz w publikacjach naukowych. Zadaniem Ekspertów CIM jest aktywność badawcza, tworzenie raportów, analiz i zabieranie głosu w sprawach ważnych dla opinii publicznej.

Eksperci CIM są otwarci na współpracę z mediami, instytucjami sektora publicznego, uczelniami wyższymi, innymi ośrodkami eksperckimi jak również z sektorem prywatnym.

K.Czupa_2017

Katarzyna Czupa
Ekspert CIM ds. Bliskiego Wschodu

Katarzyna.Czupacentruminicjatyw.org

G.Gogowski

Grzegorz Gogowski
Ekspert CIM ds. bezpieczeństwa międzynarodowego i Wielkiej Brytanii

Grzegorz.Gogowskicentruminicjatyw.org

Q.Genard

Quentin Genard
Ekspert CIM ds. europejskich,
polityki klimatycznej i Belgii

Quentin.Genardcentruminicjatyw.org

CIM_GLOB

Michał Kędzierski
Ekspert CIM ds. europejskich i Niemiec

Michal.Kedzierskicentruminicjatyw.org

D.Klimowicz

Dominika Klimowicz
Ekspert CIM ds. Bliskiego Wschodu

Dominika.Klimowiczcentruminicjatyw.org

K.Libront

dr Karolina Libront
Ekspert CIM ds. bezpieczeństwa międzynarodowego
i Niemiec 

Karolina.Librontcentruminicjatyw.org

M.Makowska

Marta Makowska
Ekspert CIM ds. europejskich

Marta.Makowskacentruminicjatyw.org

A.Malantowicz

dr Artur Malantowicz
Ekspert CIM ds. Bliskiego Wschodu

Artur.Malantowiczcentruminicjatyw.org

B.Marcinkowska

Barbara Marcinkowska
Ekspert CIM ds. europejskich i Francji

Barbara.Marcinkowskacentruminicjatyw.org

K.Mazurek

Kamil Mazurek
Ekspert CIM ds. bezpieczeństwa i obrony

Kamil.Mazurekcentruminicjatyw.org

L.Smalec

dr Łukasz Smalec
Ekspert CIM ds.  bezpieczeństwa międzynarodowego
i Stanów Zjednoczonych  

Lukasz.Smaleccentruminicjatyw.org

P.Wojciechowska

Paulina Wojciechowska
Ekspert CIM ds. Azji Południowej

Paulina.Wojciechowskacentruminicjatyw.org