Drugi numer CIM Advanced Studies: „Unia na straży demokracji?”

1833

Zachęcamy do zapoznania się z czerwcowym numerem serii publikacyjnej ‚CIM Advanced Studies’. Makowska komentuje artykuł Jana-Wernera Müllera „Selfguarding democracy inside the EU. Brussels and the future of Liberal Order”, który ukazał się na łamach Transatlantic Academy Paper Series w lutym 2013 roku.

CIM Advanced Studies nr 2

Czy Unia Europejska ma prawo ingerować w system polityczny swoich państw członkowskich? Jak w składającej się z 27 suwerennych podmiotów (a wkrótce 28) organizacji można bronić liberalnego porządku ponad tymi obszarami, które regulują traktaty? Jan-Werner Müller, profesor nauk politycznych z Uniwersytetu Princeton, stawia tezę, że w Brukseli powinno się wykształcić specjalne ciało służące zapobieganiu przejawom niedemokratycznych polityk wewnątrz UE.

(fragment wstępu)

CIM Advanced Studies (CIM AS) to program Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, którego głównym celem jest przybliżenie naszym czytelnikom najnowszych artykułów naukowych ukazujących się za granicą.

Teksty publikowane w ramach CIM AS w formie krótkich, kilkustronicowych „krytycznych recenzji”, mają na celu zapoznanie polskiego czytelnika z najnowszymi artykułami naukowymi oraz różnego rodzaju raportami publikowanymi za granicą. Uczestnicy projektu pragną wypełnić, przynajmniej częściowo, istniejącą od lat lukę w zakresie refleksji nad najnowszymi trendami i wynikami badań prowadzonymi poza granicami Polski.