Czwarty numer Biuletynu Analiz CIM już dostępny!

3297

Mamy przyjemność poinformować, że właśnie opublikowany został kolejny, czwarty już numer Biuletynu Analiz CIM. Tym razem drodzy czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce 7 tekstów odnoszących się głównie do bieżących wydarzeń na scenie międzynarodowej (wybory do PE, relacje transatlantyckie, Państwo Islamskie i inne) oraz recenzję książki pt. „Potęga Państw. Modele i Zastosowania”. Liczymy, że lektura tych tekstów będzie dla wszystkich przyjemnością i okazją do poszerzenia wiedzy na jakże aktualne tematy z zakresu spraw międzynarodowych.

Kamil Łukasz Mazurek, Redaktor Naczelny


W numerze:

A. Brona, Walka z „tygrysami i muchami” – kampania antykorupcyjna Xi Jinpinga

Abstrakt:Jednym z pierwszym działań Xi Jinpinga jako sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin było zainicjowanie zakrojonej na szeroką skalę kampanii antykorupcyjnej. Miała ona na celu wyeliminowanie z życia publicznego nieuczciwych funkcjonariuszy KPCh – zarówno wysokiej rangi („tygrysów”) jak i szeregowych działaczy („much”). Artykuł analizuje okoliczności rozpoczęcia kampanii, jej przebieg oraz rezultaty. Zdefiniowano też rolę Centralnej Komisji Inspekcji Dyscypliny KPCh w realizowaniu zabiegów antykorupcyjnych i jej relacji względem chińskiej prokuratury oraz sądów. Celem pracy jest określenie wpływu podjętych działań na funkcjonowanie partii – w odniesieniu do efektywności rządzenia, legitymizacji jej władzy oraz stabilności państwa i wewnątrzpartyjnego układu frakcyjnego, który utrzymuje się od ponad 20 lat.

M. Makowska, The EU Crisis: Food for Eurosceptic Thought? A Few Remarks on the 2014 European Parliament Elections

Abstrakt: Od samego początku, siłą napędową dla procesu integracji europejskiej był wzrost gospodarczy i możliwość zapewnienia poczucia bezpieczeństwa obywatelom (zarówno w wymiarze politycznym, jak i ekonomicznym). Globalny kryzys, który uderzył w kraje UE w 2008 roku, w szczególności te należące do strefy Euro, zmniejszył proeuropejski entuzjazm i stał się narzędziem politycznym w rękach populistycznych liderów. Kiedyś marginalne ugrupowania eurosceptyków zyskały teraz prawdziwe poparcie społeczne, które znalazło swoje odzwierciedlenie w niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tekst analizuje w jaki sposób kryzys wpłynął na wybory do Parlamentu. Pokazuje, w jakim stopniu te kraje, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem, zanotowały wzrost poparcia dla populistycznych i antyeuropejskich partii.

A. Mazurkiewicz, Does CIMIC Make Sense? Critical Analysis of Civil-Military Cooperation

Abstrakt: Koncepcja współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) jest stosunkowo nowym elementem współczesnych operacji pokojowych. Została wprowadzona w pierwszych latach XXI wieku i od tego czasu jest często krytykowana zarówno przez teoretyków, jak i przez praktyków. Celem niniejszej analizy jest zaprezentowanie wybranych zarzutów kierowanych pod adresem tej koncepcji oraz skomentowanie ich w odniesieniu do współczesnego dyskursu. Analiza dotyczy przede wszystkim NATO-wskiej koncepcji CIMIC, choć część z prezentowanych argumentów odnosi się również do jej odpowiedników w innych organizacjach.

O. Pietrewicz, Powrót „normalnej” Japonii? Analiza decyzji gabinetu Shinzō Abe o reinterpretacji konstytucji

Abstrakt: Tematem artykułu jest ogłoszona 1 lipca 2014 r. decyzja gabinetu Shinzō Abe o reinterpretacji konstytucji. Celem pracy jest ukazania tej decyzji zarówno jako jednej z najistotniejszych zmian w polityce bezpieczeństwa Japonii po II wojnie światowej, jak i elementu służącego wzmocnieniu pozycji tego państwa w regionie Azji i Pacyfiku. Poza analizą dokumentu rządowego w pracy przedstawione są uwarunkowania stojące u podstaw decyzji Tokio oraz wynikające z niej konsekwencje dla bezpieczeństwa w regionie.

A. Siemaszko, The Transformation of the North Atlantic Alliance and Poland’s Security Policy

Abstrakt: Akcesja Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego była przejawem szerszych przekształceń zachodzących w ramach NATO. Transformacja, obejmująca wyznaczenie nowych misji, poszerzenie o kolejnych członków oraz zmianę struktur i zadań sił zbrojnych sprzymierzonych państw, odzwierciedlała rolę wyznaczoną Sojuszowi przez Stany Zjednoczone i państwa Europy Zachodniej. W efekcie tych przemian na znaczeniu straciła priorytetowa dla państw Europy Środkowo–Wschodniej funkcja obrony terytorialnej. Niniejszy artykuł przedstawia główne elementy transformacji Sojuszu oraz ich wpływ na ewolucję polskiej polityki bezpieczeństwa.

S. Sienkiewicz Relacje Unii Europejskiej z Egiptem przed i po wybuchu Arabskiej Wiosny

Abstrakt: Tematem niniejszego artykułu są relacje między Unią Europejską a Egiptem. Przez wiele lat nie opierały się one na prawnie wiążących dokumentach a jedynie na słownych deklaracjach, dotyczących pomocy politycznej i ekonomicznej. Impulsem do intensyfikacji stosunków było rozpoczęcie realizacji procesu barcelońskiego w 1995 r. Do 2010 r. państwo egipskie było beneficjentem wielu programów i instrumentów finansowych z Unii Europejskiej. Zmiany nadeszły wraz z wybuchem Arabskiej Wiosny, która zmusiła obie strony do podjęcia dialogu w nowych warunkach. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wzajemnych relacji w świetle dynamicznie zmieniającej się sytuacji międzynarodowej.

K. Wasilewski, Sekciarska polityka zagraniczna? Turcja wobec Państwa Islamskiego

Abstrakt: Państwo Islamskie (PI) – wcześniej znane jako Islamskie Państwo Iraku i Lewantu – w ciągu kilku dni z organizacji, która znana była wyłącznie obserwatorom syryjskiej wojny domowej, stało się podmiotem powszechnie rozpoznawalnym. Wiele wskazuje na to, że spektakularny sukces zawdzięcza m.in. pomocy państw regionu, w tym Turcji. Celem tekstu jest analiza stanowiska Ankary wobec PI w kontekście zarzutów o prowadzenie sekciarskiej polityki zagranicznej.

A. Głodek, Recenzja: Mirosław Sułek, Potęga Państw. Modele i Zastosowania

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active component. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?