CIM AS (7/2013) : Honor jako czynnik warunkujący rosyjską politykę zagraniczną

2680

W grudniowym numerze CIM Advanced Studies, Anita Sęk analizuje publikację Andrei P. Tsygankova, zatytułowaną Russia and the West from Alexander to Putin. Honor in International Relations , wydaną przez Cambridge University Press w 2012 roku.

A. Sęk, Honor w stosunkach międzynarodowych: Rosja i Zachód – CIM Advanced Studies (7/2013)

Ze wstępu:

“Rosja i Zachód od Aleksandra do Putina. Honor w stosunkach międzynarodowych” (…)to pasjonujące spotkanie z mentalnością społeczeństwa rosyjskiego poprzez pryzmat wybranych wydarzeń z historii najnowszej i nowożytnej Rosji, od czasów carskich, przez bolszewizm, Związek Radziecki i Federację Rosyjską.